Drentse boeren ontvangen lening van Rabobank voor herstel biodiversiteit

24 mei 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank kende gisteren de eerste impactlening toe voor herstel van biodiversiteit in Nederland. Om meer precies te zijn, aan boeren uit de provincie Drenthe. De aankondiging was geen toeval, de bank speelde met het nieuws in op Wereld Biodiversiteitsdag. Melkveehouders die aantonen bewust om te gaan met negatieve effecten van hun boerenbedrijf kunnen op de lening rekenen. Scoren ze goed op een biodiversiteitsmonitor, dan kunnen ze extra rentekorting verdienen, oplopend tot 0,5%.

De wolf schijnt weer terug te zijn in Nederland. Hoewel het dier in de media regelmatig als symbool genomen wordt voor terugkerende natuur en biodiversiteit in Nederland, zijn er ook genoeg planten en dieren die Nederland ongemerkt verlaten. Onderaan de streep neemt de variatie af. Die trend stopzetten of zelfs keren is iets waar veel tijd en veel inzet bij komt kijken. Individuele pogingen lijken redelijk kansloos, een samenwerking tussen boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden heeft op het oog meer te bieden. Banken kunnen hierin niet ontbreken, een reden dat Rabobank deelneemt aan het project herstel biodiversiteit in Nederland.

Planet Impact Lening

“Één van de manieren waarop we dat doen is de Planet Impact Lening”, vertelt Carin van Huët, directeur Food & Agri bij Rabobank. “Boeren die goed scoren op de biodiversiteitsmonitor komen in aanmerking voor beloningen. Dat is bij ons de rentekorting; bij de anderen is dat een opslag op de melkprijs of subsidie. Als uit de pilot blijkt dat dit een goede manier is om biodiversiteit te stimuleren, willen we dat uitbreiden naar vergelijkbare samenwerkingsverbanden in andere regio’s.”

Drentse boeren ontvangen lening van Rabobank voor herstel biodiversiteit

Biodiversiteit stimuleren is iets waar melkveehouders een tiental jaar geleden amper nog aan dachten. In de loop der jaren is menig onderzoek verschenen dat het belang van biodiversiteit aantoonde. De terugloop van het aantal bijen is een goed recent voorbeeld. De eerste melkveehouder aan wie een impactlening is toegekend is aan het bedrijf van Jappie en Dirk Riedstra, woonachtig in Veenhuizen. Toen zij het bedrijf overnamen was biodiversiteit nog geen issue, inmiddels wel.

Bloemrijke akkerranden

“Op ons bedrijf proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met biodiversiteit. Dit bereiken we onder meer door het inzaaien van bloemrijke akkerranden en door weidevogel- en botanisch beheer op een deel van ons grasland”, vertelt Jappie Riedstra. “Daarnaast werken we samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. We doen aan begrazing met natuurkoeien (Herefords) en Exmoor pony’s. We hebben onze stal landschappelijk ingepast en op ons erf proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.“

Drentse melkveehouders vormen het onderwerp van een pilot. “Melkveehouders komen per onderneming in aanmerking voor maximaal 1 miljoen aan lening met rentekorting. De biodiversiteitsmonitor biedt de melkveehouder daarmee ook een aantrekkelijker verdienmodel”, aldus Carin van Huët.