Is april nog haalbare kaart als antiwitwas-deadline Rabobank?

19 maart 2020 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft nog krap twee weken om te voldoen aan een deadline van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omtrent het op orde krijgen van 40.000 klantdossiers die mogelijk ten onrechte als laag-risico zijn bestempeld. Alle restricties door het coronavirus en het massale thuiswerken zullen ongetwijfeld hun weerslag hebben op de productiviteit. Een interessante vraag die opdoemt is of DNB coulant gaat zijn voor Rabobank of strak blijft vasthouden aan de deadline. 

In het laatste kwartaal van 2018 werd Rabobank door de toezichthouder beboet omdat het klantdossiers onvoldoende op orde had. Dat nieuws bleef even onder de radar, maar kwam begin 2019 uiteindelijk toch naar buiten. Rabobank moest een boete van ongeveer €1 miljoen betalen – vergeleken met de monsterschikking van ING klein bier – en zo’n 40.000 klantdossiers opnieuw gaan beoordelen, omdat ze ‘mogelijk ten onrechte’ als weinig risicovol zijn beoordeeld. De coöperatieve bank kreeg tot april 2020 de tijd om de malversaties uit het verleden recht te zetten, op straffe van een ongetwijfeld stevige boete.

Toename in CDD-analisten

De bestaande CDD-teams konden die druk natuurlijk niet alleen aan. Er waren simpelweg te veel dossiers om te herzien en te weinig mensen. Daarom mengde Rabobank zich actief in de strijd om CDD-specialisten met andere banken, die al eerder te horen hadden gekregen dat hun antiwitwasbeleid onvoldoende deugde of wellicht de bui al zagen hangen. Die strijd viel nog niet mee, want iedereen viste in dezelfde lege vijver

De herziening van de 40.000 klantdossier door Rabobank is ruwweg in twee trajecten opgedeeld. Het ene en veruit het grootste deel van de CDD-analisten werkt verspreid over het land aan de bulk van de herzieningen. Zij onderzoeken onder meer financieringsstromen, aandeelhoudersstructuren en de herkomst van vermogens van klanten. Wanneer zij er niet uitkomen worden deze dossiers doorgestuurd naar het antiwitwascentrum in Zeist, waar specialisten de meest complexe zaken verder uitpluizen.

Groot deel werkt thuis

In welke mate Rabobank op schema ligt is niet publiek bekend. Met nog zo’n twee weken te gaan en het voorlopig uitblijven van meldingen van aanvraag tot uitstel lijkt men tot nu aardig op het juiste spoor te hebben gezeten. Aangezien zo ongeveer alles wat nu het nieuws haalt linksom of rechtsom met corona te maken heeft is dat ook hier het geval. Net als bij andere banken (en in brede zin veel bedrijven überhaupt) werkt een groot deel van het personeel nu noodgedwongen thuis. Het laatste wat nu moet gebeuren is immers dat de ene helft de andere aansteekt en straks iedereen ziek thuis zit. Her en der zijn signalen dat het massale thuiswerken veel vraagt van de netwerkcapaciteit in Nederland. Microsoft knijpt zelfs Office365 af om storingen te voorkomen. Om nog maar te zwijgen van het plotseling thuiswerken te midden van kinderen die ineens niet naar school of naar de opvang kunnen. Geen productieverlies is een utopie. 

Het niet halen van de deadline door alle recente verwikkelingen is een alleszins realistisch scenario. De Nederlandsche Bank is normaal gesproken niet zomaar te vermurwen in het geval van deadlines. Maar de huidige situatie is voor bijna iedereen ongekend. De overheid heeft een lijst van cruciale en vitale beroepen opgesteld. Daarop staan ook diverse financiële beroepen, met betrekking tot het draaiende houden van het girale betalingsverkeer, het toonbankbetalingsverkeer, interbancair betalingsverkeer en het effectenverkeer. Antiwitwas-werkzaamheden staan momenteel hoog op het interne lijstje van banken, maar cruciaal voor het draaiende houden van de primaire behoeften van de maatschappij? Dat is een vraag waarover de hoge heren en dames zich mogen buigen.