‘Bewogen jaar’ leidt tot winst van €2.203 voor Rabobank

14 februari 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Alle inspanningen van het afgelopen jaar leverden Rabobank een winst op van €2.203 miljoen. Daarmee valt de winst 27% lager uit vergeleken met 2018. De oorzaken voor deze winstval liggen vooral in de lage rentestanden en in een verviervoudiging van de stroppenpot. En passant ontving Rabobank nog een boete van €2 miljoen wegens overtreding van de bonusregels enkele jaren geleden. 

Als derde grootbank presenteerde Rabobank gisteren de jaarcijfers over 2019. De coöperatieve bank geeft aan veel hinder te ondervinden van het huidige renteklimaat, iets wat uiteraard voor alle banken geldt. De bank spreekt dan ook van een ‘bewogen jaar’. Een jaar waarin de bank €2.203  miljoen winst maakte, maar niet met louter tevredenheid op kan terugblikken. Enkele kerncijfers uit de jaarresultaten van Rabobank:

  • Winstval van 27%: van €3.004 miljoen (FY 2018) tot €2.203 miljoen (FY 2019).
  • Toename van 400% van stroppenpot: van €190 miljoen (FY 2018) tot €975 miljoen (FY2019).
  • Verbetering cost-income ratio met 2,1 procentpunt tot 63,8%. 
  • Daling rendement op eigen vermogen van 7,3% (FY 2018) tot 5,3% (FY 2019).
  • Nauwelijks verandering in hoogte sustainable financing: €46,6 miljard (FY 2018) om €46 miljard (FY 2019)

Veel activiteiten in het afgelopen jaar waren gericht op het toekomstbestendig maken van de bank en bijdragen aan grote maatschappelijke thema’s, zo meldt Draijer in het begeleidende persbericht. Hij benoemt onder meer investeringen in verduurzaming van de woningmarkt en energietransitie, ontwikkeling van betaalbare nieuwbouw-huurwoningen en verduurzaming van de internationale voedselketen, onder meer via samenwerking met lokale partijen

Draijer: “We zijn trots op de transitie die onze bank de afgelopen jaren heeft gemaakt. Deze is nu zichtbaar in onze dagelijkse bedrijfsvoering. De klanttevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers nemen toe, de balans is geoptimaliseerd, ons kostenniveau is lager en we werken efficiënter. We hebben onze digitale dienstverlening sterk uitgebreid en verbeterd, voor particuliere en zakelijke klanten. We hebben dit alles kunnen realiseren dankzij de inzet en actieve betrokkenheid van onze medewerkers en veel van onze leden. Daar wil ik iedereen hartelijk voor danken.”

Boete voor overtreding bonusregels

Op de dag van de presentatie van de jaarcijfers kwam ook nieuws naar buiten over een boete van €2 miljoen voor Rabobank wegens overtreding van de bonusregels. Volgens toezichthouder DNB hebben overtredingen op drie punten plaatsgevonden. Zo ontvingen drie medewerkers een bonus die de hoogte van het vaste salaris oversteeg. Dag mocht niet. De tweede overtreding is dat 125 medewerkers hun bonus te vroeg kregen. Een deel van de bonus mag enkel voorwaardelijk worden uitgekeerd, met een minimaal passeren van drie jaar. De derde overtreding betrof storting van de volledige bonus op hun rekening, wat maximaal de helft mag zijn. De rest kan bijvoorbeeld via aandelen. 

Het betreft overigens geen recente overtredingen. De overtredingen hebben namelijk betrekking op het jaar 2014 en volgens Draijer veelal op werknemers van interntionale onderdelen van de bank.