ING zag winst in vierde kwartaal 2019 stevig dalen

06 februari 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING had een moeilijk laatste kwartaal van 2019. De oranje bank spendeerde veel geld aan de bestrijding van witwassen en moest voorzieningen opnemen voor mogelijk toekomstige verliezen op slechte leningen. De winst lag 30,9% lager. Over het hele jaar schreef ING een winst van €4.781 miljoen, wat neerkomt op een winststijging van 1,7% vergeleken met het jaar ervoor. 

In afwachting van het definitieve jaarverslag over 2019 presenteert ING vandaag alvast de cijfers over het vierde kwartaal. De winst in Q4 2019 lag een stuk lager dan waarop analisten gerekend hadden en komt uit op €880 miljoen. ING gaf met name meer geld uit aan personeel, maatregelen tegen witwassen en het opnemen van een voorziening op verwachte verliezen op leningen. Een greep uit de cijfers, allemaal vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. 

  • De nettowinst over Q4 2019 kwam uit op €880 miljoen, 31% lager dan in dezelfde periode vorig jaar (€1.273 miljoen). 
  • Kosten voor regelgeving namen met 13,9% toe tot €305 miljoen.
  • Een toename van 76,9% in voorzieningen voor slechte leningen tot €428 miljoen. 
  • Inkomsten uit rente stegen tot €3.597 miljoen, een lichte stijging van 0,7%. 
  • Cost-income ratio steeg naar 60,3%, vergeleken 57,1% vorig jaar.

Een aantal dingen valt op. In de eerste plaats dat ING zelfs een klein plusje weet te noteren in de rente-inkomsten, ondanks de extreem lage rentestanden. Met name de afdrachten aan de ECB voor het stallen van overtollig kasgeld zorgen voor hoge kosten. Mede om die reden besloot ING afgelopen week tot het rekenen van negatieve rente voor vermogende spaarders. Niet geheel verrassend is de toename van kosten voor regelgeving. ING schikte in 2018 voor een formidabel bedrag van €775 miljoen wegens het faciliteren van witwassen en maakte nadien vaart met de aanpak daarvan. De bank trok bovendien veel nieuwe medewerkers aan, voor zover die te vinden zijn.  

In het begeleidende persbericht geeft topman Hamers aan uit te kijken naar 2020. “Ik ben verheugd dat we ons nieuwe kantoor in het hart van Cumulus Park hebben betrokken, gelijktijdig met de lancering van onze nieuwe merkstrategie ‘do your thing’. Het staat voor onze belofte van frictieloos bankieren, die mensen in staat stelt om zich meer te richten op wat hen of hun bedrijf bezighoudt.”