Wat doen NL banken op de Klimaatconferentie in Madrid?

04 december 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

Deze week startte in Madrid de VN-Klimaatconferentie. Naast de Nederlandse overheid zijn ook Nederlandse banken present. De sector speelt een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering, aldus Bas Metz van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

“Onze gezamenlijke focus ligt op ons commitment aan de klimaatdoelen van het kabinet. Op het meten van en rapporteren over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen”, begint Metz. Interbancaire samenwerking op verduurzaming kent volgens hem een lange aanloop: “In november 2015 – voorafgaand aan de Klimaatconferentie in Parijs – brachten Nederlandse banken het Klimaatstatement Banken 2015 uit. Elk jaar gaven we een update, met een overzicht van de diverse initiatieven en resultaten op verduurzaming. De update die we vandaag publiceren, is de laatste in deze vorm.”

Metz: “De komende jaren staan in het teken van verdere implementatie van ons recente commitment aan de klimaatdoelen van het kabinet. Een vrijwillig commitment, maar zeker niet vrijblijvend. Ons commitment is dat we ons als financiële sector hebben verplicht om vanaf boekjaar 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en beleggingen. Daarnaast hebben we uiterlijk in 2022 actieplannen liggen – inclusief reductiedoelstellingen - die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.”
Zicht op klimaatimpact portefeuille

“Onze gezamenlijke focus ligt op ons commitment aan de klimaatdoelen van het kabinet." - Bas Metz, NVB

Metz: “Wil je klimaatimpact in kaart kunnen brengen, dan heb je meetmethodes nodig. De financiële sector is nu bezig om bepaalde methodes door te ontwikkelen. Een paar banken ontwikkelden samen de PCAF-methodiek – een tool waarmee banken de CO2-uitstoot van beleggingen kunnen bepalen en presenteren. Weer andere banken werkten samen aan de PACTA-methodiek. Deze kan worden ingezet om benchmarking, inclusief streefdoelen, mogelijk te maken voor zakelijke kredieten. Ook kun je met PACTA inzichtelijk maken welke technologische verschuivingen er per sector nodig zijn om de mondiale opwarming te beperken - dus in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs.

“Zulke methodes ontwikkelen is een belangrijke eerste stap. De volgende stap is dat zo veel mogelijk banken – ook buiten Nederland - deze methodes gaan inzetten. Banken kunnen dan goed zicht krijgen op de klimaatimpact van hun hele portefeuille. Wat banken met die kennis kunnen doen? Je moet het eigenlijk zo zien: banken kunnen op basis van die kennis met hun klanten in gesprek gaan om te bepalen wat de juiste stappen zijn om duurzamer te worden. Banken worden daarmee stap voor stap duurzamer in hun financieringen – nog los van de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en huisvesting.”
Uniek verhaal

Metz: “De Klimaatconferentie deze week in Madrid is bedoeld als vervolgstap op wat is afgesproken tijdens de Klimaattop in Parijs. Waar staat de wereld nu? En wat is er in richting de toekomst nodig om de Parijse ambities waar te maken? Uit het VN Emissions Gap Report 2019 blijkt dat de kloof tussen de klimaatdoelen van Parijs en de stijgende mondiale uitstoot nog groot is. In Madrid zullen meerdere Nederlandse banken vertegenwoordigd zijn."

Hij vervolgt: "Als sector hebben we een uniek verhaal, want we zijn een van de weinige landen waar de gezamenlijke financiële sector zich zo expliciet heeft gecommitteerd aan de nationale klimaatdoelen. Verder zullen we onze meetmethoden onder de aandacht brengen. Zo’n jaarlijkse klimaatconferentie is natuurlijk een uitgelezen moment om kennis te delen en in gesprek te gaan met stakeholders. En voor ons als samenwerkende banken: een goed moment om de laatste update te publiceren van ons Klimaatstatement.”

Bron: Bank | Wereld Online (NVB)