Duurzaamheidsbeleid NL banken verbetert gestaag

28 april 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

Er is nog veel te verbeteren aan het duurzaamheidsbeleid van Nederlandse banken. Weliswaar worden banken geleidelijk aan duurzamer, maar tussen banken onderling zijn er behoorlijke verschillen zichtbaar in de snelheid, het ambitieniveau en de manier waarop banken verduurzamen. Dit blijkt uit het recente rapport van Eerlijke Bankwijzer, dat het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse bankensector onder de loep nam.

Eerlijke Bankwijzer
In hun jaarlijkse rapport neemt Eerlijke Bankwijzer de belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen binnen de Nederlandse bankensector onder de loep ten aanzien van hun duurzaamheidsbeleid. Het Eerlijke Bankwijzer initiatief werd in 2009 opgezet door onder meer Oxfam Novib, Amnesty International, vakbond FNV, Milieudefensie, IKV Pax Christi en de Dierenbescherming. Het doel van het initiatief is het stimuleren van de bankensector om duurzamer beleid te voeren. Ieder jaar wordt een rapport uitgebracht waarin de banken met elkaar worden vergeleken.

Duurzaamheid -Eerlijke Bankwijzer

Veel te verbeteren
De analyse van Eerlijke Bankwijzer toont aan dat diverse banken in 2013 flink hebben geïnvesteerd in hun duurzaamheidsbeleid. Zo komen ASN Bank, Rabobank, SNS Bank, ABN AMRO, Aegon Bank, NIBC en vermogensbeheerde Van Lanschot goed uit de verf in het rapport, dat de banken beoordeelde op diverse categorieën* binnen diverse sectoren**. Triodos Bank, ING Bank en Delta Lloyd scoorden minder goed in de vergelijking. Al met al kan geconcludeerd worden dat er tussen de banken enorme verschillen zitten ten aanzien van de snelheid waarmee banken verduurzamen, de ambities die de banken zich stellen, en de manier waarop banken duurzaamheidsbeleid voeren.

Volgens de projectmanager van de Eerlijke Bankwijzer, Peter Ras, moet er dan ook nog veel gebeuren in de toekomst. Zo kan de bankensector binnen diverse categorieën zoals het klimaat, belastingen, woningbouw en dierenwelzijn nog een hoop verbeteren en begrijpen bankenbestuurders nog onvoldoende hoe essentieel investeren in duurzaam beleid is. Ook beleid ten aanzien van bijvoorbeeld kernwapens, mijnbouw en transparantie is aan verbeteringen onderhevig, aldus het rapport.

Positief
Diverse banken kregen overigens wel lof voor hun duurzame initiatieven. Zo werd onder meer ABN AMRO geroemd om het veroordelen van oliewinning uit teerzand, kregen ASN Bank en Rabobank een positieve beoordeling voor het feit dat zij binnen het woningbouwsegment beleid voeren dat energiebesparing bevordert, en was Eerlijke Bankwijzer positief over Aegon die binnen de textielindustrie en de chemische sector hogere eisen stelt en meer verantwoordelijkheid in de keten verlangt van de organisaties waarin het investeert.

* Banken werden beoordeeld in de volgende categorieën: Arbeidsrechten, Belasting en Corruptie, Bonussen, Dierenwelzijn, Gezondheid, Klimaatverandering, Mensenrechten, Natuur, Transparantie, Wapens.

** De volgende sectoren kwamen aan bod: Banken, Bosbouw, Dammen, Landbouw, Maakindustrie, Mijnbouw ,Olie en gas, Visserij, Vermogensbeheer, Woningbouw/vastgoed.