ING en taxateurs ontwikkelen samen nieuw model voor taxatie verduurzaming

28 mei 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Een nieuwe standaard voor de taxatie van verduurzaming van kantoren moet bijdragen aan vergroening van vastgoed. Het zogeheten Duurzaamheidstaxatiemodel is een initiatief van ING Real Estate Finance en de tien grootste taxatiekantoren van Nederland. De hoop en ambitie is dat dit model de standaard wordt voor alle partijen in de markt.

Veel commerciële partijen zoeken naar een goede balans tussen duurzaam ondernemen aan de ene kant en winst maken aan de andere kant. In het verleden sloot het een het ander vaak uit. Die balans is geleidelijk aan het kantelen. De verwachting is veelal dat duurzaam in de nabije toekomst meer en meer economische kansen gaat bieden, mede onder druk van toenemende regelgeving. Door met harde cijfers aan te tonen waar en wanneer winst te behalen valt wil ING vastgoedeigenaren motiveren te investeren in verduurzaming.

Motivatie voor verduurzaming

“Als aangetoond wordt dat een duurzamer kantoorpand meer waard is, is dit een motivatie voor vastgoedeigenaren om in verduurzaming te investeren. Maar dan moet die duurzame waardecomponent wel getaxeerd kunnen worden”, aldus Peter Göbel, directeur ING Real Estate Finance. Als voorbeeld noemt hij een gezamenlijk onderzoek van ING en de Universiteit van Maastricht, waarmee aangetoond werd dat een duurzaam kantoorpand 9% meer waard is en 10% meer huur oplevert. Overigens toonde ING vorig jaar met de Energierobot al aan dat een duurzaam pand niet per se efficiënt omgaat met energie, bijvoorbeeld door foute afstelling van installaties. Vastgoedeigenaren moeten ervoor waken dat een gunstig energielabel meer is dan een papieren werkelijkheid.

ING en taxateurs ontwikkelen samen nieuwe model voor taxatie verduurzaming

De vraag die opdoemde was hoe overtuigend aan te tonen dat een pand al of niet duurzaam is en welke waarde het als gevolg heeft. Göbel: “Bij een inventarisatie onder de tien grootste taxateurs van commercieel vastgoed in Nederland bleek dat iedereen daar een andere methode voor gebruikt, die vaak neerkomt op enkel het vastleggen van kenmerken, zonder daar een waarde aan te koppelen. Dat is namelijk lastig, want er is geen standaard en vaak ontbreekt veel informatie. Dat komt doordat taxaties worden toegespitst op de wensen van de opdrachtgever. Alle marktpartijen hebben baat bij een goede en algemeen aanvaarde standaard taxatiemethode, want dat helpt bij een transparante en consistentere waardering.”

Draagvlak creëren

Samen met grote taxatiekantoren ontwikkelde ING daarom het Duurzaamheidstaxatiemodel. Het model bestaat uit negentien objectieve duurzaamheidsindicatoren, met bijbehorende scores en weging. Momenteel vindt een pilot plaats, waarbij de tien grootste Nederlandse taxateurs ieder vijf taxaties uitvoeren volgens het recent ontworpen model. De informatie die de taxaties genereren moeten de definitieve standaard bepalen. De resultaten worden eind juni verwacht. “Afgaande op de positieve respons tot nu toe kan het model kort daarna definitief gemaakt worden”, verwacht Göbel. “Vooralsnog gaat het om een taxatiemodel voor kantoorpanden, maar als deze fase is afgerond wordt het model verder ontwikkeld voor taxaties van winkels bedrijfspanden en woningen.”

Volgens ING is er druk overleg met belanghebbende partijen, zoals het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs, het Royal Institute of Chartered Surveyors en de Dutch Green Building Council (DGBC). Dit om een breed draagvlak te creëren. Via de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil ING het model en de achterliggende methodologie delen, zodra het voltooid is.