ING blijft voorlopig huisbankier van het Rijk

11 oktober 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

ING wordt niet tussentijds onttroond als huisbankier van het Rijk. De bank blijft in elk geval tot 1 mei 2020 verantwoordelijk voor het afhandelen van de financiën van de Nederlandse staat. Diverse politieke partijen hadden de minister van Financiën verzocht om tussentijds afscheid nemen van ING te overwegen. Minister Hoekstra meldt dat daarvan geen sprake zal zijn en daarbij verlenging van de samenwerking te overwegen.

Sinds 2016 is ING huisbankier van de nationale overheid. Dat betekent dat ING verantwoordelijk is voor de geldstromen van alle ministeries en diverse overheidsinstanties als het CJIB en bijvoorbeeld ook DUO. De bank won in 2015 de aanbestedingsprocedure en nam zodoende die taak over van Royal Bank of Scotland (RBS). Dit jaar staat die rol van ING ernstig ter discussie. De salariskwestie rond topman Hamers en daaroverheen de schikking rondom witwassen hebben enkele oppositiepartijen ertoe gebracht ING opzij te zetten als huisbankier. Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra is dat juridisch niet mogelijk, als het al wenselijk zou zijn.

ING voorlopig huisbankier van Staat

De vraag om een nieuwe huisbankier wordt ingebracht door GroenLinks en PvdA, niet toevallig twee partijen uit de oppositie. Zij opperden dit al eerder kort na de salariskwestie en wederom na de witwas-affaire. De financieel woordvoerders van GL en PvdA hebben hierover formeel Kamervragen ingediend.

Geen juridische grondslag

In een brief aan de Kamer legt Hoekstra een aantal mogelijkheden uit waarin een lopend contract zonder rechterlijke tussenkomst kan worden ontbonden. Hoekstra noemt er drie.

  • Indien de huisbankier wegens overmacht de verplichtingen niet (meer) kan nakomen.
  • Indien de huisbankier in verzuim is zijn verplichtingen voortvloeiend uit het contract of de aanbestedingsdocumentatie na te komen.
  • Indien de huisbankier niet langer voldoet aan de kredietwaardigheidsvereisten.

Op geen van die punten schiet ING tekort. Er is dus geen juridische grondslag om ING de deur te wijzen als huisbankier. Los van het feit dat niet zomaar van de ene op de andere dag alle zaken kunnen overhandigd worden aan een andere bank, iets waar GL en PvdA voor het gemak even aan voorbij lijken te gaan. Er is bovendien een zeer select aantal banken dat deze taak kan uitvoeren. Het heeft er schijn van dat beide partijen zich laten leiden door electorale belangen.

Periodiek overleg

Hoekstra besluit zijn antwoord aan de Kamer met de boodschap dat er periodiek overleg en evaluatie plaatsvinden tussen ING en het Rijk over de kwaliteit van de dienstverlening, ook vóór de einddatum van het aanbestedingscontract. Er liggen opties van tweemaal een verlenging van twee jaar van het contract. Hoekstra geeft aan alle maatschappelijke, juridische en commerciële aspecten mee te laten wegen in de aanstelling van de huisbankier van het Rijk.