ING ziet na veel commotie af van loonsverhoging Ralph Hamers

14 maart 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Na een stortvloed van kritiek uit de politiek en de samenleving heeft ING besloten de geplande 50% salarisverhoging van topman Ralph Hamers in te trekken. “Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat”, aldus president-commissaris Jeroen van der Veer.

Vorige week kondigde Van der Veer aan over te gaan tot de flinke verhoging voor Hamers, waarbij hij in het FD liet weten dat de ING-topman ten opzichte van collega's bij soortgelijke organisaties te weinig verdiende: “Ralph Hamers is Eredivisie maar werd Jupiler League betaald.” Ook gaf hij aan dat hij eigenlijk al eerder de aanzienlijke verhoging wilde toekennen, maar dat het maatschappelijke klimaat ervoor zorgde dat de ING-commissarissen nog niet hadden aangedurfd deze verhoging van €1,9 miljoen naar €3 miljoen door te voeren.

De extra tijd die de raad van commissarissen zichzelf heeft gegund, blijkt uiteindelijk duidelijk niet tot het gewenste resultaat te hebben geleid, getuige de commotie die ontstond direct na de aankondiging. In de politiek struikelden de verschillende partijen bijna over elkaar om de verhoging als eerste fel te veroordelen, daarbij ongetwijfeld extra gemotiveerd door de huidige verkiezingsstrijd. Maar ook in de bredere samenleving bleken de reacties niet mals. Zo maakten ASN en Triodos bekend de afgelopen dagen uitzonderlijk veel nieuwe klanten te hebben verwelkomd, waarvan een aanzienlijk deel aangaf van ING afkomstig te zijn. Ook veel aandeelhouders van ING lieten weten niet achter het voorstel te staan.

“Wij als raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor dit voorstel en betreuren de commotie die het heeft veroorzaakt”, reageert Van der Veer op dit breed geuite ongenoegen. In de politiek wordt het intrekken van het voorstel toegejuicht. Volgens Minister van Financiën Wopke heeft ING hiermee “het enige juiste besluit genomen”. De regeringspartijen – VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – laten ook gezamenlijk weten blij te zijn met de intrekking, waarbij de VVD wel opmerkt het spijtig te vinden “dat eigen inzicht ontbrak en het besluit pas na grote maatschappelijke druk genomen is”.

De partij geeft daarom aan te willen kijken hoe dergelijke gevallen voortaan beter kunnen worden geregeld. Eenzelfde reactie komt van GroenLinks-leider Jesse Klaver, die het een “belangrijke overwinning” noemt, maar wel verder werkt aan zijn aangekondigde wetsvoorstel tegen zulke loonsverhogingen, “om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen”. Tot slot geven ook de vakbonden FNV en CNV aan blij te zijn met de annulering van het salarisvoorstel.

Met deze intrekking voorkomt ING waarschijnlijk een slepende discussie waarin de bank nog meer pr-schade zou kunnen oplopen. Zo gaf Minister Hoekstra maandag nog aan dat het kabinet zich niet zou neerleggen bij de loonsverhoging. Dit zou er bovendien toe kunnen leiden dat Van der Veer zich voor het oog van de camera tijdens een hoorzitting zou moeten verantwoorden tegenover Kamerleden.

Dat de 50% verhoging nu niet doorgaat, betekent overigens niet dat Hamers nu helemaal geen extra geld kan ontvangen. Binnen het bestaande beloningsbeleid kan hem dit jaar een stijging tot 2,2% worden toegekend, wat nog altijd neerkomt op een bedrag van €38.000, oftewel ongeveer een modaal Nederlands jaarinkomen. Een eventueel voorstel om zijn loon verder te kunnen verhogen, zal op zijn vroegst volgend jaar worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Of de bank zich hier dan wederom aan zal wagen, valt echter te betwijfelen.

Het is overigens niet de eerste keer dat een ING-topman na veel commotie een geplande beloning aan zij neus ziet voorbijgaan: in 2011 gebeurde dit ook al bij Jan Hommen, die toen de bestuursvoorzitter van de bank was. Hij zag toen af van een bonus van €1,25 miljoen die hij zou krijgen bovenop de €1,35 die hij aan salaris ontving.