Nibud ijvert voor automatische pensioenopbouw voor alle werkenden

05 oktober 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Nibud vreest dat in de toekomst een groeiende groep pensionado’s moeite gaat hebben om rond te komen, omdat ze tijdens hun werkende leven onvoldoende pensioen opbouwen. De organisatie voor budgetvoorlichting breekt daarom een lans voor automatische en verplichte opbouw van aanvullend pensioen. In het bijzonder zzp’ers zijn kwetsbaar.

Over pensionado’s bestaan in Nederland (en vermoedelijk ook daarbuiten) hardnekkige vooroordelen. In het bezit van huizen met enorme overwaarde, genoeg te besteden en een paar keer per jaar lekker op vakantie of een reisje langs de Rijn. Dat geldt echter niet voor iedereen en voor de werkenden van nu lijkt dat beeld nog verder te vervagen. Het Nibud gaat met het rapport ‘Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst’ in op die situatie.

Weinig mensen zelf actief

Volgens de budgetvoorlichter hebben mensen moeite met vooruitkijken en met geld opzij zetten voor later. Het Nibud liet onderzoeken in welke mate consumenten bezig zijn met hun financiële situatie na pensionering en die uitkomsten bieden momenteel weinig hoop. Slechts weinig mensen gaan uit zichzelf actief aan de slag met persoonlijke financiële planning voor later. Daarom stelt het Nibud automatische pensioenopbouw voor, omdat wachten tot consumenten zelf in beweging komen onvoldoende werkt.

Nibud wil automatische pensioenopbouw

Veel mensen bekommeren zich meer om het heden dan om de toekomst. Ergens is dat begrijpelijk, want veel pensioen opbouwen en vervolgens vroeg sterven is voor veel mensen een schrikbeeld. De gemiddelde levensverwachting van Nederlanders billijkt echter een gedegen plan voor voldoende pensioenopbouw. Volgens het Nibud is het onverantwoord om mensen hier zelf de volledige vrijheid in te geven.

De organisatie pleit dan ook voor een systeem waarin werkenden automatisch – op grond van bepaalde kwaliteitseisen zoals een minimaal opbouwpercentage – pensioen opbouwen, waarborgt dat mensen die niet zelf aan de slag (kunnen) gaan met hun inkomenssituatie na pensionering, wel over voldoende pensioen beschikken. Zzp’ers vormen momenteel een grote groep die op termijn kwetsbaar kunnen zijn. Ze sparen immers niet automatisch via een werkgever. In de praktijk schiet pensioen opbouwen er uiteindelijk vaak bij in.

Weinig verhuisdrang

Zes op de tien pensionado’s heeft een eigen woning. Mensen die tientallen jaren geleden een woning hebben gekocht, worden vaak met enige afgunst bekeken. De waarde van veel koopwoningen is meerdere keren over de kop gegaan sindsdien, in euro’s ook nog. Maar wie denkt dat gepensioneerden kunnen leven van de verkoop van hun woning rekent volgens het Nibud buiten de waard. Het zou op zichzelf wel kunnen, maar slechts 9% wil kleiner gaan wonen. Op die manier blijft er veel geld ‘in stenen’ zitten, dat niet gebruikt kan worden voor de dagelijkse dingen.