ABN AMRO verruimt mogelijkheden voor verzilveren overwaarde

20 augustus 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een substantieel deel van de oudere Nederlanders zit in een lastig parket op de woningmarkt. Een nieuwe hypotheek afsluiten is lastig, omdat hypotheekverstrekkers rekening houden met een naderend pensioen en dus een terugval van inkomsten. Of er zit veel geld vast in stenen, zoals dat zo mooi heet. ABN AMRO kondigt nieuwe mogelijkheden om ouderen te voorzien van een hypotheek of om overwaarde te verzilveren.

De hausse op de woningmarkt is lang niet voor iedereen een zegen. De gemiddelde huiseigenaar zal er blij mee zijn, omdat hij zijn bezit in waarde ziet vermeerderen. Maar twee groepen bij uitstek hebben het lastig: starters en ouderen.

Ouderen kunnen het om meerdere redenen lastig hebben op de woningmarkt. Ten eerste omdat ze bijvoorbeeld willen verhuizen, maar nog onvoldoende hebben afgelost om over voldoende overwaarde te beschikken. Een hypotheek om een nieuw huis te kunnen financieren is vaak een probleem, want banken en andere kredietverstrekkers vrezen een terugval in inkomsten. Een terugval die onvermijdelijk komt als mensen met pensioen gaan. ABN AMRO geeft aan voortaan te willen kijken naar de werkelijke woonlasten van klanten, zodat er meer ruimte is voor het afsluiten van een hypotheek. Volgens de bank draagt dit ook meteen bij aan de mobiliteit op de woningmarkt en komt er meer ademruimte voor andere groepen die in de verdrukking zitten.

ABN AMRO verruimt mogelijkheden voor verzilveren overwaarde

Overwaarde

Ten tweede is het niet eenvoudig om overwaarde te verzilveren. Overwaarde willen verzilveren kan om verschillende redenen. Het kan gebruikt worden om te investeren in een (verouderde) woning, het inkomen aan te vullen of om een schenking te doen aan bijvoorbeeld de kinderen. Voor deze groep huizenbezitters biedt ABN AMRO de optie voor een andere hypotheekvorm met een langere looptijd. Daarbij worden huurinkomsten uit een tweede woning voortaan volledig als inkomen gezien bij de berekening van de hypotheeksom. Met een verhoging van de hypotheek kan overwaarde worden vrijgespeeld.

Flexibele leennormen

ABN AMRO geeft aan dat het - met het oog op de vergrijzing waar Nederland voor staat - belangrijk is dat leennormen niet in steen gebeiteld blijven staan. “We zijn blij dat we nu beter kunnen inspelen op de specifieke wensen van 56-plussers. Deze klantgroep wordt door de vergrijzing alleen maar groter en zij hebben behoefte aan meer financiële armslag", aldus Kitty de Heiden, manager Hypotheken van ABN AMRO. "Met een aanpassing van de hypotheek is dat te realiseren. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld gemakkelijker hun hypotheek oversluiten, een nieuwe woning kopen of hun hypotheek verhogen om een schenking te doen aan hun (klein)kinderen.”