Patstelling op huizenmarkt zorgt voor laagste groei verstrekte hypotheken sinds 2013

29 augustus 2018 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In vijf jaar tijd was het groeipercentage van nieuw verstrekte hypotheken niet zo laag als in het tweede kwartaal van 2018. Het groeipercentage bedroeg 2,5%. In absolute aantallen ging het om iets minder dan 87.000 hypotheken. Deze getallen komen naar voren in De Hypotheekupdate van advieskantoor IG&H.

De huizenprijzen blijven maar stijgen en dat leidt ertoe dat het kopen van een huis steeds moeilijker wordt voor grote groepen mensen. Temeer omdat de gemiddelde lonen beslist niet evenredig meestijgen met de huizenprijzen. Sinds de huizenmarkt in 2013 weer begon aan te trekken is het aantal nieuw aangevraagde hypotheken nooit minder hard gegroeid dan in het afgelopen kwartaal. Het groeipercentage kwam uit op 2,5%.

Joppe Smit is Senior Manager Banking bij IG&H en licht toe: “Door de krappe woningmarkt is de gemiddelde hypotheeksom sterk toegenomen. Vooral voor starters is het daarom nog steeds lastig een (koop)huis te vinden en deze gefinancierd te krijgen.” De gemiddelde hypotheeksom in het tweede kwartaal van 2018 was €306.000. Dat is 1,8% meer dan in het vorige kwartaal. Starters kregen gemiddeld de grootste stijging voor hun kiezen. De gemiddelde starter in Nederland sloot een hypotheek af met een som van €249.000. Dat tekent de moeilijke situatie waarin deze groep zich bevindt. Voor middelbaar tot hoogopgeleide tweeverdieners is dat in veel gevallen nog wel te doen. Maar voor singles geldt dat zij al een aardig bovenmodaal salaris moeten verdienen om in de huidige situatie in aanmerking te komen voor financiering van een woning.

Aantal oversluiters naar recordhoogte

De meeste groei is zichtbaar in de categorie oversluiters. Over het algemeen zijn dit huizenbezitters die mee willen profiteren van de huidige lage rentestanden. Het aantal oversluiters kwam in het afgelopen kwartaal uit op ruim 24.000, een record op kwartaalbasis en een groei van maar liefst 36% ten opzichte van het kwartaal ervoor. “Hiermee is het aantal oversluiters voor het eerst groter dan het aantal starters” aldus Joppe Smit.

Groei nieuwe hypotheken neemt af in Q2 2018

Studenten bezorgd

Eerder deze week uitten studentenbelangenverenigingen hun zorgen over de mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek na hun studie. Het is algemeen bekend dat het hebben van een studieschuld regelmatig verzwegen wordt richting hypotheekverstrekkers, iets wat mogelijk is doordat studieschuld niet bij het BKR geregistreerd staat. Genoeg afgestudeerden geven het echter wel netjes op of komen er bij de hypotheekverstrekker pas achter dat het gevolgen heeft voor de maximale hypotheeksom. Volgens studentenvakbonden leidt het sociaal leenstelsel tot oplopende studieschulden, wat de kansen op de woningmarkt verder verkleint. “Aan de vooravond van het nieuwe collegejaar zal de minister open kaart moeten spelen met studenten. Lenen in het sociale leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning”, aldus Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO).

Kitty de Heiden, manager hypotheken bij ABN AMRO, erkent dat studieschuld inderdaad nog jaren een rol kan spelen in het afsluiten van een hypotheek, zelfs wanneer extra wordt afgelost. Dit ondanks dat bij de invoering van het sociaal leenstelsel is afgesproken dat kredietverstrekkers voortaan de actuele schuld mogen meenemen in plaats van de oorspronkelijke schuld. 

Verduurzaming woningen stagneert

Naast onderzoek naar reguliere cijfers met betrekking tot hypotheken deed IG&H ook onderzoek naar inspanningen van consumenten op het vlak van verduurzaming van hun woning. Meer dan de helft (56%) geeft aan de eigen woning graag te willen verduurzamen, maar een nog groter deel (75%) geeft aan nog geen actie ondernomen te hebben. Volgens IG&H is het opvallend dat ‘slechts een derde’ van de ondervraagden aangeeft banken als logische partner te zien. Smit: “We zien een mooie ambitie op verduurzaming, maar tegelijkertijd worstelen banken en verzekeraars met het realiseren hiervan. Onze overtuiging is dat als partijen hun ambities écht willen waarmaken, ze diverser, gerichter en proactiever moeten zijn in hun aanbod.”