Verduurzamen woning steeds populairder

29 januari 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens de Volksbank staat bijna iedereen positief tegenover het verduurzamen van hun woning. Dit blijkt uit onderzoek dat GfK heeft uitgevoerd in opdracht van de bank. Driekwart van de huizenbezitterswil energie opwekken met zonnepanelen om energiekosten te besparen. Een groeiend deel van inmiddels 52% doet dit ook voor het milieu.

Nieuwbouwhuizen behoren tot de meest zuinige van Nederland. Ze voldoen aan de meest actuele normen en regels van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, vloerverwarming en elektrisch koken. De overgrote meerderheid van de huizen in Nederland is echter bestaande bouw, soms tot honderden jaren oud, en daar valt nog veel te halen in termen van duurzaamheid. Samen met onderzoeksbureau GfK ondervroeg de Volksbank 1.100 personen over de mate waarin zij openstaan voor het verduurzamen van hun woning.

Nederlanders positief over verduurzamen woning

Nederlandse huizenbezitters gaan over het algemeen bewust om met energie volgens het onderzoek. Men is actief bezig met energiebesparende maatregelen. Dat kunnen simpele dingen zijn als de televisie niet op stand-by laten staan of de verwarming uitdoen als er niemand thuis is. Zeven op de tien huizenbezitters geeft echter ook aan al energiebesparende investeringen te hebben gedaan. De rest laat weten hier plannen voor te hebben. De populairste maatregelen zijn dubbel glas en een HR-ketel. Besparen op energiekosten en het wooncomfort vergroten zijn de voornaamste redenen om te investeren. Het milieu is echter voor veel mensen een steeds belangrijkere reden. Tussen 2015 en 2017 steeg het aandeel mensen dat milieu ziet als belangrijke reden van 33% tot 52%.

Positieve houding

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer iedereen positief staat tegenover het verduurzamen van de woning. Driekwart staat positief tegenover zonnepanelen. Ondanks dat op energiekosten bespaard kan worden, zien veel mensen de investeringen op korte termijn wel als belemmering. Maurice Oostendorp - CEO van de Volksbank - licht toe: “Drie van de vier woningen zijn niet goed geïsoleerd en er is nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen. Als we dit benutten, dan kunnen we 40% van onze elektriciteit uit de zon halen. Kansen genoeg dus om verder te verduurzamen. Wij zien het als onze rol om klanten hun positieve houding ten aanzien van verduurzaming ook echt om te laten zetten in daden.”

Informatieplatform

Maar hoe doet de Volksbank dat dan, een positieve houding omzetten in daden? Door zelf ook te investeren in energiezuinig wonen. Hypotheekklanten ontvangen regelmatig aanbiedingen op het gebied van energiebesparende maatregelen of financieel advies hoe klanten deze maatregelen kunnen realiseren. Daarnaast werkt de Volksbank verder met slimwoner.nl, een initiatief van Milieu & Natuur, een Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzame en gezonde wereld.

Op deze website kunnen mensen informatie vinden en advies inwinnen om hun energielasten omlaag te brengen. Slimwoner.nl beschikt bovendien over een uitgebreid netwerk van partijen die zich bezighouden met energiebesparen.

Bijdragen aan verduurzaming van Nederlandse huizen is voor de Volksbank ook een manier om de eigen balans meer klimaatneutraal te maken. Het streven is een volledig klimaatneutrale balans te hebben in 2030. De Volksbank-dochter ASN Bank gaf onlangs nog aan in 2030 zelfs een klimaatpositieve bank te willen zijn, wat nog weer een stapje verder gaat.