Wealth managers onderschatten kosten voor digitalisering

29 augustus 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De meerderheid van de wealth managers besteedt minder dan 10% van het operationele budget aan digitale transformatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse advieskantoor Alpha FMC. Waar budgetten voor digitalisering dikwijls worden afgeschaafd ten faveure van posten als veranderende klantverwachtingen of compliance kan digitale transformatie juist meerdere vliegen in één klap slaan.

De wereldwijde markt voor advies over digitale transformatie bedraagt inmiddels zo’n $44 miljard en daarmee is het duidelijk dat dit verschijnsel breed op de radar staat. Niet alleen in de financiële sector. Bedrijven moeten mee in de digitale wapenwedloop om niet ten prooi te vallen aan digitale disruptors.

Onderschatting benodigde investeringen

Ondanks het geloof in de capaciteit van digitale technologieën hebben recente onderzoeken aangetoond dat inspanningen op dat gebied in driekwart van de gevallen niet de groei realiseren die gehoopt of verwacht was. In een eerder rapport van Alpha FMC werd legacy uitgelicht als een belangrijke hindernis voor digitale transformatie. Nieuw onderzoek toont aan dat wealth managers en vermogensbeheerders de benodigde investeringen voor een gedegen digitale transformatie onderschatten.

Alpha FMC onderzocht vijftien van de grootste wealth management-bedrijven, met een gezamenlijk AUM* van ~ $500 miljard. De onderzoekers deden informatie op bij onder andere CEO’s, COO’s, digital managers, marketing managers en technology managers. Van hen geeft 35% aan tussen 5% en 10% van het totaalbudget te willen besteden aan digitale transformatie, ongeveer een kwart geeft aan tussen de 2% en 5% te willen besteden. Dit komt voornamelijk omdat de sector voortdurend aan het koorddansen is en vreest dat meer budget voor digitale transformatie direct ten koste gaat van de potentie om te voldoen aan veranderende regelgeving of te voldoen aan nieuwe klantverwachtingen.

How much of your organisation’s spending is dedicated to digital change

De onderzoekers beschouwen de resultaten van bovenstaande figuur als een verkeerde manier van denken, omdat het voorbijgaat aan een potentieel overstijgende oplossing. Digitale transformatie kan juist helpen in het hoofd bieden van uitdagingen die elders in het bedrijf spelen. Alpha FMC licht uit dat 62% van de wealth managers nog niet geïnvesteerd heeft in een vorm van fintech en sterker nog, zijn dat ook niet van plan. Dit ondanks de innovatieve diensten die fintechs inmiddels bieden voor een breed bereik aan bedrijfsonderdelen, variërend van klantbediening en administratie tot compliance. Stuk voor stuk kunnen ze menselijke inzet vervangen, waardoor zij zich op andere punten in het bedrijf juist extra van nut kunnen maken. Daarbij lopen ze het risico om de jongere garde mis te lopen, de vermogenden van de toekomst die wel prijs stellen op digitale mogelijkheden. Volgens de onderzoekers kunnen wealth managers het zich eigenlijk niet veroorloven om niet extra te investeren in digitalisering.

Relatief laag budget beschikbaar

Van een meer positieve noot, alle onderzochte bedrijven zijn momenteel bezig met een vorm van een digitaal project. 40% van de ondervraagden geeft aan digitalisering een topprioriteit te vinden. Echter, 46% geeft aan dat ze eigenlijk nog maar ‘net zijn begonnen’ en 27% verwacht dat het nog tenminste drie jaar zal duren alvorens ze digitaal onderscheidend zullen zijn. Hoewel er een duidelijk zichtbare ambitie ligt in de richting van digitalisering maken asset managers slechts een onevenredig laag deel van het beschikbare budget hiervoor vrij.

Kenn Taylor, head of wealth bij Alpha FMC, duidt de onderzoeksresultaten: “Wealth managers ontdekken het belang van digitale transformatie om concurrerend te blijven. De wealth management industrie heeft veel regeldruk gekend die marges onder druk hebben gezet, maar over het algemeen is het klantenbestand op sterkte gebleven. Echter, de klantvraag verandert en digitale mogelijkheden worden verwacht in plaats van dat ze ‘nice to have’ zijn.

*Assets under anagement