Kosten afwikkeling derivatenkwestie lopen verder op tot bijna €2 miljard

28 augustus 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De totale kosten voor de afwikkeling van de mkb-derivatenkwestie lopen steeds verder op. Dat blijkt uit een inventarisatie van het FD. Het is niet zozeer dat de compensatiebedragen zelf verder oplopen, de kosten gaan vooral in de afwikkeling zitten. Met een totaalbedrag dat de €2 miljard nadert zijn de banken gezamenlijk al bijna het dubbele kwijt van wat ze aanvankelijk verwachtten.

Zes banken zijn betrokken bij het derivatendossier waarin ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf massaal het schip ingingen door de aankoop van risicovolle rentederivaatproducten. Zij verzekerden zich tegen een rentestijging, maar de rente ging dalen, wat ondernemers veel geld kostte. De conclusie van een onderzoekscommissie was dat banken hun zorgplicht verzaakt hadden. Politieke en maatschappelijke druk leidde er in 2016 uiteindelijk toe dat de banken hun verantwoordelijkheid namen en de belofte deden ondernemers te gaan compenseren. Nu twee jaar later zijn nog steeds niet alle plooien gladgestreken, bleek onlangs uit een voortgangsrapportage van de AFM.

ABN AMRO en Rabobank meer geld kwijt aan afwikkelingen derivatenzaak

Het gaat al met al om zo’n 20.000 gedupeerde ondernemers. Daarvan zijn ABN AMRO en Rabobank gezamenlijk verantwoordelijk voor zo’n 17.000 gevallen. En juist omdat die twee partijen de meeste ondernemers moeten compenseren duurt het bij die twee partijen ook het langst om de zaak af te handelen. Volgens het FD is ABN AMRO ondertussen al zo’n €250 miljoen kwijt aan het bepalen welke ondernemer recht heeft op hoeveel compensatie. Rabobank was alleen vorig jaar al zo’n €100 miljoen kwijt en die kosten lopen dit jaar nog verder op. Laatstgenoemde heeft inmiddels honderden extra medewerkers in dienst voor afhandeling van de derivatenkwestie. Het behoeft weinig uitleg dat dat flink in de papieren loopt.

Nieuwe deadline

De deadline voor afhandeling verliep op 1 januari. Geen van de zes partijen uit het beklaagdenbankje waren klaar voor deze eerste deadline. De Volksbank en Van Lanschot zijn inmiddels wel klaar met de afhandeling, ING en Deutsche Bank volgen naar verwachting op korte termijn, voor het einde van het jaar in elk geval, de nieuwe deadline.

Het is dus de vraag of met name ABN AMRO en Rabobank dat gaan halen, de twee grootverkopers van de rentederivaatproducten in kwestie. Zij hebben als gevolg het meeste werk en kosten aan de afwikkeling van de derivatenzaak. Zowel de AFM als volgens het FD ‘enkele marktpartijen’ twijfelen hieraan. Voor beide banken is de noodzaak duidelijk, ze gaven recent aan ‘geen aanvullende prikkel’ nodig te hebben en dat afwikkeling van de zaak topprioriteit heeft. Wordt ongetwijfeld wederom vervolgd.