Topbankiers voorop in aflossen hypotheekschuld

04 april 2014 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Het belang van het aflossen van de hypotheekschuld wordt door gerenommeerde economen en toezichthouders vaak benadrukt, zeker met het oog op de hoge hypotheekschuld in Nederland. Diverse topbankiers en leden van de raad van bestuur binnen de bankensector losten vorig jaar (soms aanzienlijke) bedragen van hun hypotheekschuld af, zo bleek uit financiële jaarcijfers van deze banken.

Hieronder een beknopt overzicht van de zes topbestuurders van diverse banken/verzekeraars – ING, ABN AMRO, Rabobank, AEGON, SNS REAAL, Delta Lloyd en De Nederlandsche Bank (DNB) – die vorig jaar een (groot) deel van hun hypotheek aflosten (al dan niet met boeterente) en daarmee het goede voorbeeld gaven.

Aflossen hypotheekschuld

Versneld aflossen
De hypotheekmarkt zag in het afgelopen jaar een daling in de uitstaande hypotheekschulden. Was volgens DNB de hypotheekschuld eind 2012 nog  €653,8 miljard, zo was deze eind vorig jaar gedaald naar €637 miljard. De daling is ondermeer toe te schrijven aan de grote trend waarbij huizenbezitters en hypotheeknemers steeds vaker vervroegd/versneld aflossen. Oerigens werden er ook minder nieuwe hypotheken afgesloten in het afgelopen jaar, waardoor de daling niet alleen veroorzaakt werd door deze trend. Ook binnen de top van de bankensector besluiten veel financiële bestuurders om vervroegd hun hypotheekschuld af te lossen. Een klein overzicht van de belangrijkste banken/verzekeraars:

Aegon
Alex Wynaendts, CEO van Aegon, loste in 2013 het hoogste hypotheekbedrag af van alle topbestuurders, zo’n €750.000, waardoor nu nog maar de helft van zijn hypotheekschuld openstaat. Aegon gaf geen informatie prijs over het al dan niet moeten betalen van boeterente op deze aflossing.

ING
De in oktober 2013 aangestelde topman van ING, Ralph Hamers, staat met een aflossing van €500.000 op de 2e plek (inclusief boeterente). Na de aflossing bedraagt zijn huidige hypotheekschuld vooralsnog zo’n €2,6 miljoen. Er is geen topbestuurder in Nederland met een dergelijk hoge boete. Daarentegen loste de voormalig topman van ING, Jan Hommen, vanaf 2010 helemaal geen hypotheekschuld af.

Ook onder de klanten van ING was de trend van vervroegd aflossen goed te zien, zo’n 38% van de klanten loste vervroegd een deel van hun schuld in.

ABN Amro
Chris Vogelzang, bestuurslid bij ABN AMRO, doet wat veel bij banken werkzame mensen doen, gebruik maken van hypotheekregelingen van de werkgever. Vogelzang heeft het goed voor elkaar aangezien van alle topmannen binnen de bankensector de laagste hypotheekrente geniet (2,1%). Klanten bij ABN AMRO krijgen maximaal een hypotheek rente rond de 2,55%. Over het aflossingsgedrag van Vogelzang is verder geen data bekend. De hoogste topman van ABN AMRO, Gerrit Zalm, heeft opmerkelijk genoeg geen hypotheek van de ABN AMRO. Zijn drie hypotheken heeft hij ondergebracht bij Nationale Nederlanden.

Op plek drie van de grootste aflossers vinden we Johan van Hall, bij ABN AMRO actief als operationeel directeur. Hoewel Van Hall sinds 2009 bij zijn aanstelling nog niet eerder had afgelost, betaalde hij vorig jaar €215.000 af en heeft nu nog slechts een openstaande schuld van €69.000. Op plek vier volgt ABN AMRO bestuurslid Wietze Reehoorn, die vorig jaar zo’n €159.000 afloste. Ook op plek vijf staat een ABN AMRO bestuurslid, Joop Wijn (voormalig minister van Economische Zaken). Hij loste vorig jaar ruim €107.000 af – en het jaar ervoor zelfs €175.000. De laatste in de top zes grootste aflossers in 2013 is ABN AMRO bestuurslid Caroline Princen, zij loste vorig jaar €66.000 af.

Delta Lloyd
Aangezien de cijfers nog niet bekend waren voor het bovenstaande top-6 lijstje met grootste aflossers, staat Delta Lloyd topman Emiel Roozen niet in het rijtje. Zodra de jaarcijfers komende maand bekend worden gemaakt, zal volgens Delta Lloyd blijken dat Roozen in 2013 €151.500 heeft afgelost. Daarentegen loste zijn collega Niek Hoek, topbestuurder bij Delta Lloyd, de afgelopen jaren niets af.

De Nederlandsche Bank
De topman van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot sloot in 2013 een hypotheek af van €1,2 miljoen. Met een rente van 1,3% een zeer gunstige hypotheek. Als verklaring voor de hoge hypotheekwaarde gaf de topman aan dat Knot met dubbele woonlasten te maken had nadat hij zijn woning in 2013 had gekocht, en pas in 2014 kon verkopen.

Rabobank
Over de aflossingsgedrag van de Rabobank topbestuurders zijn geen cijfers bekend, aangezien de Rabobank deze gegevens niet vrijgeeft. Wel is duidelijk dat de klanten van de bank de trend van vervroegd aflossen volgen. In totaal losten de klanten in 2013 zo’n €3,6 miljard af, ruim €1,3 miljard meer dan het jaar ervoor.

SNS REAAL
Ook SNS Reaal geeft geen data in hun jaarcijfers vrij over openstaande hypotheekschulden van topbestuurders.