Van Lanschot investeert in online dienstverlening

09 november 2012 Banken.nl 2 min. leestijd

Op het gebied van online dienstverlening heeft private bank Van Lanschot een aantal nieuwe diensten geïntroduceerd. Sinds de zomer kunnen cliënten gebruikmaken van een online Zelf Beleggen dienst en in september is VIPinvest Advies gelanceerd, een platform waarmee cliënten zelf online kunnen beleggen ondersteund door professionele online advisering en support.

Zelf Beleggen

Met de module Zelf Beleggen van Van Lanschot kan de klant zelfstandig beleggen zonder advies. De klant stelt zelf online zijn beleggingsbeleid vast, maakt beleggingskeuzes en handelt zelfstandig. Via het online bankieren systeem van Van Lanschot kunnen klanten vervolgens de status van hun orders volgen. De klant wordt ondersteund via Van Lanschot Beleggingsinformatie. Deze informatie helpt klanten hun beleggingsbeslissingen te kunnen onderbouwen. Via Zelf Beleggen van Van Lanschot kan in vrijwel alle financiële instrumenten (aandelen, obligaties, opties, beleggingsfondsen) die genoteerd zijn aan de Europese beurzen worden belegd.

VIPinvest Advies

In september heeft Van Lanschot VIPinvest Advies gelanceerd, een nieuwe vorm van online beleggen tussen het actief zelf beleggen enerzijds en het volledig in beheer geven van beleggingen anderzijds. Met VIPinvest Advies voert de klant zelf de regie over zijn beleggingen in beleggingsfondsen en kan hij  tegelijkertijd gebruikmaken van de expertise van de beleggingsspecialisten van Van Lanschot. Deze nieuwe vorm van online dienstverlening is bij Van Lanschot beschikbaar voor vermogens vanaf € 25.000. Voor VIPinvest Advies is een app voor de iPad ontwikkeld. Via een dashboard kunnen beleggers totale waarde van hun belegd vermogen zien, de spreiding over beleggingscategorieën en de performance van zowel de portefeuille als van de individuele beleggingsfondsen. Daarnaast biedt de app toegang tot gedetailleerde overzichten van de beleggingsportefeuille en relevante informatie over de fondsen waarin wordt belegd. Ook wordt het rendement en de ontwikkeling van het belegd vermogen inzichtelijk.

Met deze ontwikkelingen zet Van Lanschot een stap in het online beschikbaar maken van hun diensten en de integratie tussen traditioneel beleggingsadvies en de inzet van nieuwe kanalen en techniek.