Bladeren

Opties

Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen. Een optie is een beleggingsinstrument waarmee men speculeert op toekomstige prijsstijgingen danwel –dalingen en bewegelijkheid van de markt, met als doel zekerheid te hebben over de verkoop- danwel aankoopprijs van een product.  

In de basis zijn er twee soorten opties: call-opties en put-opties. Wie een call-optie koopt, krijgt daarmee het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt men de optiepremie. De koper van een put-optie heeft een recht gekocht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren afgesproken koers te verkopen. Iemand die bepaalde aandelen heeft en deze wil houden kan zich door koop van een geschikte put-optie dus "verzekeren" van de waarde van zijn aandelen gedurende de looptijd van de optie. Naast het verschil tussen call-opties en put-opties wordt er een onderscheid gemaakt tussen Amerikaanse en Europese opties. Amerikaanse opties kunnen tijdens de hele looptijd van de optie uitgeoefend worden.

Voor normale opties zijn gestandaardiseerde looptijden afgesproken. Deze looptijden eindigen doorgaans op de derde vrijdag van de desbetreffende maand (Officieel: de zaterdag na de derde vrijdag van de desbetreffende maand). Op 26 mei 2006 heeft Euronext voor het eerst in Europa opties geïntroduceerd met een looptijd van een week. Deze weekopties op de AEX Index beginnen elke vrijdag met handelen en lopen zeven dagen later af.

Het is moeilijk om de prijs van een optie te bepalen omdat er onzekerheid bestaat over het verloop van de onderliggende waarde in de toekomst. Om met deze onzekerheid om te gaan maakt men een inschatting van de verwachte volatiliteit (bewegelijkheid) van de onderliggende waarde, ongeacht de richting van de beweging. De verwachte volatiliteit kan worden afgelezen uit de opties zoals die verhandeld worden in de markt

Opties kennen een hoog risico, omdat dit beleggingsinstrument gebaseerd is op een voorspelling van de toekomstige loop van bijvoorbeeld (grondstof)prijs-, beurs- en/of aandelenkoersen. Zeker in de huidige markt is de uitkomst van deze voorspellingen uiterst onzeker. De inzet van opties vraagt om kennis van de markt en het nagezet volgen van handels-, beurs-, marktinformatie en bewegingen.

Particuliere beleggers zijn het meest vertrouwd met eenvoudige opties op aandelen en aandelenindices. Deze worden dan ook het meeste verhandeld op Euronext. De Nederlandse optiemarkt staat bekend als liquide en inzichtelijk voor particuliere beleggers. In tegenstelling tot buitenlandse optiebeurzen worden er in alle optieseries bied- en laatprijzen afgegeven. Vele banken geven hun klanten via hun internetbankieren applicatie toegang tot een effectenrekening en online beleggingssysteem. Hierdoor wordt het beleggen voor particulieren steeds toegankelijker. Dit brengt vele voordelen met zich mee, voornamelijk op het gebied van gebruikersgemak en snelheid en flexibiliteit van handelen. Deze toegankelijkheid brengt echter ook risico’s met zich mee. Bij te weinig marktkennis en/of het (onbewust) nemen van teveel risico kunnen de verliezen voor de klant groot zijn. Om dit te voorkomen werken banken actief met bekwaamheidstoetsen en risicoprofielen om de klant bewust te maken van zijn kennisniveau en gewenste versus ingenomen risicoprofiel. Het is vooral van belang dat klanten een goed beeld hebben van het risico in combinatie met het doel dat zij met het ingelegde geld hebben. Heb je het geld bijvoorbeeld nodig om je hypotheek af te lossen dan is daarmee speculeren niet verstandig.