Huizenprijzen stijgen volgens ABN AMRO nog harder dan verwacht

06 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO stelt zijn verwachtingen voor de ontwikkelingen van de huizenprijzen naar boven bij. Waar de bank in 2018 aanvankelijk een stijging verwachtte van 8% en in 2019 een stijging van 5%, stellen ze de groeicijfers bij naar respectievelijk 8,5% en 7%. Vooral voor 2019 valt de verwachte prijsstijging dus extra hoog uit. Voorname oorzaak is een naar verwachting aanhoudende lage rente.

De resultaten komen naar voren in de meest recente Woningmarktmonitor van het economisch bureau van ABN AMRO. Dat zal in den lande voor gemengde reacties zorgen. Huiseigenaren zullen waarschijnlijk in hun handen wrijven met het nieuws van de waardestijging van hun bezit. Aan de andere kant zullen huurders en starters dit nieuws met weinig blijdschap en misschien zelfs met wanhoop in ontvangst nemen. Voor hen neemt de kans om een huis te kopen verder af in een markt waarin ze toch al weinig slagkracht hebben.

De almaar stijgende huizenprijzen worden gestuwd door het gunstige economische tij met tegelijkertijd aanhoudende lage rentestanden. Die rente blijft volgens ABN AMRO voorlopig nog wel even op een laag niveau.

Huizenprijzen stijgen volgens ABN AMRO nog harder dan verwacht

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "De algehele verwachting is dat de rente op termijn gaat stijgen, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) het monetair beleid wil normaliseren. Maar wij vermoeden dat de ECB hier vanwege de lage inflatie alle tijd voor gaat nemen. Bovendien hebben we te maken met de reeks tegenvallende, internationale conjunctuurcijfers, de hernieuwde twijfels over Italië en de toegenomen dreiging van een mondiale handelsoorlog. Vanwege al deze redenen hebben we onze renteramingen naar beneden bijgesteld. De lage rente blijft de prijsontwikkeling dus voorlopig steunen. Bovendien stijgt het reëel besteedbaar inkomen, hoewel de loonontwikkeling in het algemeen nog achterblijft. Ook is het voor potentiële kopers door het beperkte woningaanbod steeds lastiger om een geschikt huis te vinden. Deze ontwikkelingen samen vormden de aanleiding om onze prijsramingen te verhogen."

Verschuiving in voorkeur hypotheken

De afgelopen hebben consumenten bovengemiddeld veel hypotheken afgesloten met middellange en lange rentevaste periodes, van twintig en van dertig jaar. Nu de verwachting is dat de rente op de lange termijn gaat stijgen - maar op korte termijn nog niet - verwacht ABN AMRO een verschuiving naar minder lange rentevaste periodes van bijvoorbeeld tien jaar.

Onvoorspelbare factoren

In de prognoses maakt ABN AMRO een belangrijk voorbehoud, namelijk de actuele internationale politieke situatie. De bank noemt verschillende redenen voor het ontstaan van politieke instabiliteit, die hun weerslag kunnen hebben op de nationale en mondiale economie. Het zijn dezelfde factoren die langskwamen in de prognoses van de bank voor beleggen. De dreiging van een wereldwijde handelsoorlog en de onvoorspelbare gedragingen van de nieuwe Italiaanse regering kunnen leiden tot een afname van vertrouwen in de economie en als zodanig ook invloed hebben op de Nederlandse huizenmarkt.