ABN AMRO MeesPierson: Aandelen wakkeren beleggingsrendementen aan

07 juni 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De private bank van ABN AMRO gaat uit van een blijvend gunstig beleggingsklimaat in de rest van 2018, met aandelen als grootste aanjagers van het portefeuillerendement. Obligaties als belegging kunnen weer overwogen worden, maar wel met enige voorzichtigheid. De bank houdt een slag om de arm vanwege geopolitieke onzekerheden.

Met een verwachte groei van 3,9% in 2018 en 3,5% in 2019 heeft de wereldeconomie de wind weer in de zeilen. Dat biedt tegelijk ook kansen voor beleggers. ABN AMRO MeesPierson geeft positieve verwachtingen af voor de rest van het jaar en voor het volgende jaar. Wel waarschuwt de private bank voor bovengemiddelde volatiliteit als gevolg van ontwikkelingen in de mondiale politieke arena.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson licht toe: "Sinds het einde van de financiële crisis heeft het herstel van de economische groei geleidelijk aan kracht gewonnen. Dit groeiherstel duurt inmiddels uitzonderlijk lang en heeft zich - bij tijd en wijle - van een verrassend veerkrachtige kant laten zien. De economie staat er momenteel goed voor. De groei zet waarschijnlijk door en vormt een impuls voor de winstgevendheid van bedrijven. De winstgevendheid speelt een belangrijke rol bij hun beursprestaties. Dat is voor ons de reden om te denken dat de stijgende markt waarschijnlijk doorzet."

Aandelen zijn aanjagers in beleggingsportefeuilles

Vergeleken met sparen en obligaties spreekt MeesPierson van een ‘naar verwachting beduidend hoger rendement’ als het gaat om aandelen. De beurzen reageren veelal positief op de huidige economische groei en de prognoses voor 2019. MeesPierson spreekt geen geografische voorkeur uit als het gaat om aandelen. Wel licht de vermogensbeheerder enkele sectoren uit die beleggers in de gaten moeten houden: energie, luxegoederen & diensten, en industrie.

Obligaties

Traditiegetrouw vormen obligaties een fundamenteel onderdeel van een beleggingsportefeuille, vanwege de lage risico’s. Na jaren van lage rente - mede door het beleid van de ECB - wordt nu weer een kleine stijging verwacht. MeesPierson acht beleggen in obligaties niet onverstandig, maar blijft voorzichtig en hamert vooral op internationale spreiding. “Gezien de wereldwijde economische groei, stijgende inflatieverwachtingen en centrale banken die toewerken naar een normaler monetair beleid, verwachten we in het algemeen een stijging van de obligatierente. De recente daling van de rente op staatsobligaties van Europese kernlanden is een voorbeeld dat dit niet gebeurt in een rechte lijn omhoog. Al met al is het nog altijd een lastig marktklimaat voor obligatieportefeuilles. Daarom is het belangrijk om wendbaar en waakzaam te zijn. We doen de suggestie om telkens als de obligatierente stijgt, obligatieposities - geleidelijk - uit te breiden. Dit helpt om de traditionele beschermings- en spreidingsfuncties van obligaties te herstellen", aldus Wessels.

Onzekere geopolitieke situatie

Ondanks de stabiel ogende economische situatie houdt MeesPierson een flinke slag om de arm vanwege de onzekere geopolitieke situatie. Vanuit Washington, Peking en Brussel klinkt regelmatig dreigende taal richting elkaar als het gaat om het invoeren van importheffingen. Het omvallen van één dominosteentje kan een kettingreactie veroorzaken die leidt tot wereldwijde handelsoorlogen.

Binnen de Europese Unie is het interessant om de bewegingen van de nieuwe EU-kritische Italiaanse regering in de gaten te houden. Waar het economisch relatief onbeduidende Griekenland de EU al bijna liet imploderen, is Italië de derde grootste economie binnen de eurozone. De financiële markten kijken daarom met argusogen naar Italië.

ABN AMRO MeesPierson heeft oog voor deze situaties en wijst op extra volatiliteit op de beurzen als gevolg van een onzekere geopolitieke situatie, maar lijkt tegelijkertijd optimistisch te zijn over de realiteitszin van onze wereldleiders. De bank verwacht geen handelsoorlogen tussen Amerika, de EU en China omdat die in niemands belang zijn. Tegelijkertijd verwacht de bank geen eurocrisis door politieke onrust in Italië.