Onderscheiding voor ABN AMRO voor inspanningen meer vrouwen aan de top

03 juli 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO heeft een prijs in ontvangst mogen nemen vanwege de inspanningen die het doet om meer vrouwen aan de top te krijgen. De onderscheiding is een initiatief van stichting Talent naar de Top, een organisatie die zich hard maakt voor meer diversiteit op de werkvloer.

Vijf jaar geleden werd een wettelijk streefgetal van 30% opgesteld voor wat betreft het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven, zoals rvb’s en rvc’s. Niet alle bedrijven hoeven daaraan te voldoen, het geldt enkel voor grote bedrijven, met meer dan 250 werknemers, een netto-omzet van meer dan €40 miljoen en activa met een waarde hoger dan €20 miljoen. Uit onderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 bleek dat de financiële sector het niet onaardig doet ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering.

ABN AMRO maakt werk van diversiteit

Stichting Talent naar de Top beoordeelde de prestaties van verschillende grote bedrijven, waarbij ABN AMRO beloond werd met met een Diamond Award voor waardevolle inspanningen ter bevordering van diversiteit op de werkvloer. ABN AMRO geeft aan veel waarde te hechten aan meer vrouwen en meer werknemers met een andere culturele achtergrond in de organisatie. Tevens doet de bank mee met een nieuwe pilot van Talent naar de Top om meer culturele diversiteit aan de top te bevorderen.

Feiten en cijfers

Hoe is het dan gesteld met het aantal vrouwen in de top van ABN AMRO? In 2010 bedroeg dat percentage nog 15,7%, in 2017 inmiddels al 25,2%. Daarmee is het aardig op weg richting de 30%. De Raad van Commissarissen bestond eind 2017 voor 43% uit vrouwen. Inmiddels zal die balans iets veranderd zijn, want president-commissaris Olga Zoutendijk verliet ABN AMRO in februari met luid geraas. Zij werd opgevolgd door Tom de Swaan. De diversiteitsdoelstelling voor het Executive Committee is nog niet bereikt. Het aantal vrouwen aldaar steeg echter van 14% in 2016 tot 22% in 2017. Groei is er dus wel degelijk.