ING start portaal voor externe software-ontwikkelaars

29 mei 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING is een Developer Portal gestart waarop het nauw kan samenwerken met externe software-ontwikkelaars. De oranje bank wil hiermee de innovatie verder stimuleren. In het portaal  krijgen ontwikkelaars toegang tot application programming interfaces (API’s) van ING, waarop ze kunnen voortborduren om nieuwe, klantgerichte toepassingen te bouwen.

Het Developer Portal van ING is een goed voorbeeld van het fenomeen Open Banking. Open Banking wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2, die banken verplicht om klantdata beschikbaar te stellen aan derden, bijvoorbeeld fintechs. Zij kunnen met deze data nieuwe producten en diensten ontwikkelen, wat de innovatie en de onderlinge concurrentie in Europa zou moeten bevorderen.

Externe software-ontwikkelaars van corporate klanten en van fintechs kunnen via het Developer Portal communiceren met API’s van ING. API’s zijn tools waarmee op basis van een vaste set regels en specificaties (in de vorm van code) verschillende IT-systemen met elkaar kunnen communiceren. De bank levert met een API als het ware de bouwstenen die ontwikkelaars kunnen gebruiken om nieuwe toepassingen - bijvoorbeeld apps - mee te kunnen bouwen. Zonder inzicht in die bouwstenen is het maken van nieuwe toepassingen een lastig verhaal.

ING start portaal voor externe software-ontwikkelaars

In essentie biedt ING ontwikkelaars van buitenaf - maar ook van binnenuit - de mogelijkheid tot het ontwikkelen van innovatieve toepassingen, ten gunste van de klantervaring. ING wil dus niet per se alle wielen zelf uitvinden, maar een omgeving scheppen waarin innovatie als vanzelf ontstaat: “Door de creatie van een ecosysteem van samenwerkende ontwikkelaars bieden we onze klanten meer en nieuwe keuzes”, zegt Mark Buitenhek, hoofd Transaction Services bij ING.

Dummy data

Het gaat in eerste instantie om simulatie-API’s. De testomgeving bevat fictieve data  (dummy data) en fictieve toepassingen waarmee ontwikkelaars kunnen experimenteren. ING voorziet in het Developer Portal drie simulatie-API’s waarmee ‘gespeeld’ kan worden: ‘Account Information Services’, ‘Payment Initiation’, en ‘Payment Request’. ING geeft aan het aantal beschikbare API’s en de functionaliteiten binnen het portaal geleidelijk aan te willen uitbreiden. “Door toegang tot onze API’s te vereenvoudigen bevorderen we de digitalisering van de bank op mondiale schaal. We hebben zin om de mogelijkheden voor onze klanten en een selecte groep derden uit te breiden”, aldus Ron van Kemenade, Chief Information Officer bij ING.