Cmotions helpt Argenta data in te zetten voor betere klantervaring

11 april 2018 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Cmotions heeft Argenta Nederland geholpen bij het uitstippelen van een digitale strategie en het vertalen daarvan naar een concrete roadmap. Hierdoor is de Nederlandse tak van de Belgische bank in staat om op basis van (klant)data invulling te geven aan de ontwikkeling van de organisatie, het merk en de klantrelaties.

Vandaag de dag geldt voor bijna alle bedrijven – en zeker niet in de laatste plaats voor bedrijven die actief zijn binnen de financiële sector – dat meegaan in de snelle digitale ontwikkelingen een noodzakelijke voorwaarde is om op de lange termijn succesvol te blijven. Zo ook voor de van oorsprong Belgische consumentenbank Argenta. De Nederlandse tak van de bank begon daarom enkele jaren geleden aan een grootschalig innovatietraject naar een “moderne familiebank”.

Één van de doelen van de vernieuwing was om de vele klantgegevens waarover Argenta Nederland beschikt beter in te zetten om zo de organisatie, het merk en de relaties met de klanten efficiënt en effectief door te ontwikkelen. Op deze manier wordt de bank in staat gesteld mee te gaan in de snelle ontwikkelingen van de huidige tijd, waarin het essentieel is om klanten beter te leren kennen en te begrijpen. Hierdoor kan Argenta ook in de toekomst relevant blijven, onder meer door klanten proactief te kunnen adviseren.

Digitale strategie

Voor het traject werd de hulp ingeschakeld van Cmotions, een marketingadviseur die – met advanced analytics en data science – relevante ontwikkelingen omtrent de besturing van organisaties voorspelt en verklaart om zo bij te dragen aan een optimale inzet van mensen, processen en middelen. Samen met een team binnen Argenta Nederland heeft het bureau een digitale strategie opgezet, op basis waarvan ze vervolgens een roadmap hebben gecreëerd waarop de implementatie is geconcretiseerd en verbonden aan een tijdspad. 

Cmotions helpt Argenta data in te zetten voor betere klantervaring

Cmotions hielp hierbij zowel met het vaststellen van een gezamenlijke visie als bij het vertalen daarvan naar de nieuwe strategie. “Vanuit deze stip op de horizon is in gezamenlijkheid begonnen met het opbouwen van nieuwe digitale bedieningsconcepten en merk- en relatieopbouw”, aldus het bureau. Parallel daaraan werd er richting gegeven aan de benodigde onderliggende data-inrichting: “Met de vertaalslag naar een roadmap en businesscase ontstond het fundament om concreet en gericht aan de slag te gaan.” Nadat deze eerste basis was gelegd, droeg Cmotions ook bij aan de daaropvolgende implementatie van het vernieuwingsprogramma. In samenwerking met Argenta zijn de benodigde stappen gezet om met geselecteerde partners en nieuwe medewerkers op het gebied van marketing en online het landschap en de organisatie verder in te vullen aan de hand van de in de roadmap uitgewerkte strategie.

Nieuwe website

In 2016 werd de vernieuwde website gelanceerd, waarbinnen kortgeleden ook een zogenaamde ‘hypotheekstraat’ is geïntroduceerd, die bezoekers meer overzicht en gebruikersgemak biedt. Op deze manier kunnen klanten sneller duidelijkheid verkrijgen over hun (eventuele) aanvraag. Ook wordt hierin vorm gegeven aan de nieuwe merkpositionering. Bovendien zijn de mogelijkheden binnen de beveiligde online bankomgeving verruimd.

Vandaag de dag is het innovatietraject nog altijd gaande. Cmotions geeft aan dat Argenta Nederland 'op volle koers ligt' met de realisatie. Momenteel ondersteunt Cmotions het team nog in de stappen naar relevante klantinteractie en een lerende organisatie. Hierin wordt gewerkt aan het vormen van nieuwe proposities en klantbediening en het verder uitbouwen van het merk Argenta en de relatie met klanten, waarbij de individuele klantdata en de inzet hiervan om relevant te blijven richting de klanten uiteraard een centrale rol spelen.

Marinka van der Meer, CEO van Argenta Nederland, geeft aan erg tevreden te zijn over de ondersteuning van Cmotions tijdens het gehele proces: "Cmotions is vanaf de planvorming betrokken geweest en heeft een waardevolle bijdrage geleverd op het gebied van marketing (set up online marketing alsmede de organisatie) en datamanagement. De mensen van Cmotions zijn in staat zich snel in te leven in de materie, in wat wij als Argenta nodig hebben en – belangrijker nog – er wordt geleverd."

Argenta werd in 1956 opgericht in België en is sinds 1997 ook actief in de Nederlandse markt. De bank levert diensten op het gebied van hypotheken, sparen en verzekeren en richt zich daarbij exclusief op consumenten. De bank profileert zichzelf als een betrouwbare en risico-aversieve familiebank.