Overheid en bedrijfsleven vormen verbond tegen helpdeskfraude; vier banken doen mee

09 april 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

Internationale helpdeskfraude vormt een bedreiging voor het vertrouwen in de veiligheid van de digitale wereld. Daarom gaat de overheid samen met het bedrijfsleven de strijd aan met deze vorm van fraude. Gezamenlijk hebben zij hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Met ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank committeren zich vier banken aan dit initiatief.

Het opsporen en tegenwerken van fraudeurs blijft een kat-en-muisspel. Zodra de ene vorm van fraude uitgeroeid is, bedenken fraudeurs weer nieuwe manieren om argeloze consumenten geld afhandig te maken. Een methode waarvan consumenten momenteel met regelmaat slachtoffer worden is internationale helpdeskfraude.

Gezamenlijke inspanning

Vanuit het buitenland bellen fraudeurs Nederlandse consumenten en doen zich voor als helpdeskmedewerker van grote bedrijven, bijvoorbeeld Microsoft. Doorgaans wordt gebeld vanuit een voor de hand liggend land, zoals India, waar ook veel echte helpdeskcentra van bedrijven gevestigd zijn. Via slinkse manieren weten deze fraudeurs zich toegang te verschaffen tot de computer van het slachtoffer om die vervolgens te bestelen. Een combinatie van overheid en bedrijven ondertekenden een convenant om deze fraudevorm effectief te bestrijden. Vanuit de bankensector nemen ABN AMRO, INGRabobank en de Volksbank deel. Gezamenlijk willen de partijen technische en financiële maatregelen ontwikkelen om oplichters dwars te zitten.

Overheid en bedrijven strijden tegen digitale fraude

In 2017 hebben alleen al in Nederland bijna 2.000 mensen aangifte bij de politie gedaan van dergelijke oplichters. Daarbij is een opvallend hoog percentage van 70% hoger dan 50 jaar. De totale schade bedraagt zo’n €6 miljoen.

Behoud van vertrouwen

De oplichtingspraktijken brengen verschillende gevaren met zich mee. Enerzijds gaat het om consumenten die bestolen worden, anderzijds gaat het om mogelijke reputatieschade van bedrijven die te goeder trouw zijn en misschien niet eens weten dat criminelen vanuit hun naam onheuse activiteiten ontplooien. In zijn algemeenheid gaat het om behoud van vertrouwen in de veiligheid van de digitale wereld.

Wanneer iemand slachtoffer is geworden van een dergelijke vorm van oplichting is het niet eenvoudig om het geld of de dader nog op te sporen. Dit komt vooral door het internationale karakter. Overheid en bedrijven willen daarom hun expertise en ervaring inzetten ter voorkoming van zulke situaties.