Topvrouw AFM herbenoemd voor nieuwe termijn

04 april 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is voor vier jaar herbenoemd in haar huidige functie. Ze trad in functie in 2014 en haar eerste termijn zat er inmiddels op. De herbenoeming gaat in per het begin van deze maand.

Bij Koninklijk besluit is Merel van Vroonhoven herbenoemd als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In 2014 nam zij het stokje over van Ronald Gerritse. Op dat moment had ze op bestuurlijk vlak haar sporen al stevig verdiend. De carrière van Van Vroonhoven begon in de financiële wereld. Ze vervulde ruim tien jaar lang diverse functies bij ING en Nationale Nederlanden, waar ze op een gegeven plaatsnam in het algemeen bestuur. Na enkele jaren maakt ze de overstap naar de Nederlandse Spoorwegen (NS), waar ze vijf jaar lang in de raad van bestuur zat. 

De herbenoeming is volgens verschillende bronnen een logische keuze. Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding van Merel heeft de AFM belangrijke stappen gezet in het stroomlijnen en versterken van de organisatie, en in de vernieuwing van het gedragstoezicht op de financiële sector. Ook heeft zij zich de afgelopen jaren met succes sterk gemaakt voor het bevorderen van internationale samenwerking om consumenten en beleggers beter te beschermen. De digitalisering van financiële dienstverlening vraagt in toenemende mate om een grensoverschrijdend antwoord van toezichthouders en maakt het belang van de transformatie naar een datagedreven toezichthouder alleen maar groter. De raad van toezicht is dan ook verheugd dat Merel zich voor de AFM blijft inzetten.”

Merel van Vroonhoven, Bestuursvoorzitter

Minister Wopke Hoekstra van Financiën laat optekenen: “Mevrouw Van Vroonhoven heeft zich de afgelopen vier jaar bewezen als een goede voorzitter van de AFM. Ik ben verheugd dat zij bereid is om zich ook de komende periode voor de AFM te blijven inzetten om de reeds ingezette activiteiten voor versterking en vernieuwing van het toezicht te continueren.”

Uitbreiding raad van bestuur

Tegelijk met de herbenoeming van Van Vroonhoven wordt het bestuur van de AFM uitgebreid van drie naar vier posities. Volgens de AFM nodig: “De ontwikkelingen in de financiële sector zijn de afgelopen periode in een stroomversnelling geraakt. Daarnaast is er in Europa een trend waarneembaar richting harmonisatie en centralisatie van toezicht. De AFM heeft daarin een belangrijke rol.” Van Vroonhoven zal zich richten op de meerjarige transformatie van de AFM ‘naar een aantoonbaar grensverleggende toezichthouder’.

De toezichthouder op de financiële sector kende al één vacante positie in de raad van bestuur. Door de uitbreiding van drie naar vier bestuurszetels betekent dat dus twee openingen in het bestuur van de AFM. De AFM geeft aan naar verwachting op korte termijn het volledige nieuwe bestuur kan presenteren.