MKB NL wil snel Nederlandse Investeringsinstelling

21 maart 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

MKB Nederland wil een andere, grotere aanpak voor het toekennen van kredieten voor het midden- en kleinbedrijf, omdat de banken een te dominante rol spelen. Volgens MKB Nederland  is het de hoogste tijd om met alternatieve oplossingen te komen en de brancheorganisatie pleit dan ook voor snelle oprichting van een Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Dat laat MKB Nederland aan nieuwswebsite NU.nl weten. 

Te grote afhankelijkheid banken, alternatieven nog te kleinschalig

“Ongeveer 80% van het Nederlandse bedrijfsleven is voor leningen afhankelijk van banken. Het zou verstandig zijn als er spoedig nieuw aanbod komt”, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Het nieuwe aanbod is er wel in de vorm van crowdfunding en kredietunies, maar de bedragen die daarmee worden opgehaald zijn vooralsnog een schim van het totaal uitstaande leningen. “Deze initiatieven zijn waardevol, maar het brengt niet het grote kapitaal waar het MKB momenteel naar zoekt”, zegt de woordvoerder van MKB Nederland tegenover nieuwswebsite Nu.nl.

Afhankelijkheid van banken te groot voor MKB

Nederlandse Investeringsinstelling zorgt voor juiste infrastructuur

Het experiment van pensioenfonds Zorg en Welzijn om honderden miljoenen euro’s te investeren in de bedrijfskredieten van Rabobank, juicht brancheorganisatie MKB Nederland toe. Net zoals de verruiming van 50.000 naar 150.000 euro voor het MKB krediet van Qredits. Echter de oplossing voor bedrijfsfinanciering buiten de banken om is daarmee nog niet gevonden. Met verzekeraars en pensioenfondsen is er veel geld in Nederland, maar de infrastructuur ontbreekt om de juiste partijen bij elkaar te brengen. Volgens MKB Nederland is de Nederlandse Investeringsinstelling het beste alternatief waar het bedrijfsleven op zit te wachten. “Banken investeren niet in risicodragend kapitaal, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Daarom moet dat gebeuren via andere kanalen”, aldus de woordvoerder van MKB Nederland.  De brancheorganisatie wil dat zo snel mogelijk de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) wordt opgericht, liefst dit jaar nog.

Ook CPB onderkent gebrekkige financiering MKB als probleem

Ook het Centraal Planbureau (CPB) liet in het eerder deze week gepubliceerde Centraal Economisch Plan zien dat in Nederland een relatief hoog percentage leenaanvragen van het MKB wordt afgewezen door de banken. “Er is een gering aantal grote banken actief op de Nederlandse markt”, zegt Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB).  Door de strengere eisen die banken stellen voor het toekennen van bedrijfskrediet en door een dalende vraag vanuit het bedrijfsleven komt het MKB moeilijker aan geld. “Als het midden- en kleinbedrijf geen of gebrekkige financiering krijgt, is dat altijd zorgelijk”, aldus Van Geest.

Klaas Knot (DNB) roept op tot een actieplan

Ook Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) noemt de berichten vanuit het MKB zorgwekkend. “De balansen van MKB bedrijven zijn uit het lood geslagen, er is meer behoefte aan risicodragend vermogen”, zei Knot verleden week bij de presentatie van het jaarverslag van De Nederlandsche Bank.   Volgens Knot is de markt daarvoor nu amper ontwikkeld in Nederland, temeer omdat met de strengere kapitaaleisen de banken behoedzamer zijn geworden om bedrijven van financiering te voorzien. Knot wil daarom dat een actieplan wordt opgesteld. De Nederlandse Investeringsinstelling (NII), die wordt opgericht, zou daarin een leidende rol kunnen spelen.