4 banken ondersteunen Qredits met nog 15,5 miljoen

03 februari 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

ING, ABN AMRO, Rabobank en Triodos Bank stellen gezamenlijk €15,5 miljoen extra beschikbaar aan Qredits*, bovenop de reeds bestaande financiering van gelijke omvang. Afgelopen vrijdag ondertekende Rien Nagel, lid van de Raad an Bestuur van Rabobank, namens deze 4 banken en samen met 9 verzekeraars een verklaring voor het verstrekken van een lening aan Qredits van in totaal €61 miljoen.

Alternatieve vorm van MKB financiering

Qredits wil een belangrijke rol spelen als vangnet voor ondernemers die om uiteenlopende redenen niet bij een bank terecht kunnen, vooral voor kleinere kredieten tussen de €50.000 en €150.000. In november vorig jaar versterkte Qredits het eerste MKB-krediet. Het MKB-krediet is het tweede financieringsproduct van Qredits. Sinds 2009 verstrekt Qredits al Microkredieten met een maximum bedrag van €50.000.

Qredits

Qredits ontvangt €121 miljoen aan financiering

Afgelopen vrijdag was een symposium ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Qredits. Tijdens dit symposium werd in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima door 4 banken en 9 verzekeraars een lening verstrekt aan Qredits van €61 miljoen.

Met deze nieuwe lening heeft Qredits in totaal 121 miljoen euro aan financieringen aangetrokken, teneinde dit aan te wenden in de vorm van microkrediet en MKB-krediet. Deze funding is tot eind 2016 voldoende om de groei van Qredits te kunnen financieren en toe te groeien tot jaarlijks 2.000 te verstrekken Microkredieten en 400 MKB-kredieten.

De verklaring werd ondertekend door ABN AMRO, ING Bank, Rabobank en Triodos Bank, Aegon, ASR, Achmea, Delta Lloyd, Goudse, Generali, INGAM, SNS Reaal, VVAA en Qredits. De bijeenkomst vindt plaats bij de Rabobank in Utrecht.

NVB: Nieuwe spelers waardevolle aanvulling voor financieringsmix

‘Qredits heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in de Nederlandse financiële sector,’ aldus Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Buijink voorziet een toekomst waarin heldere wettelijke kaders en passend toezicht zijn gecreëerd voor alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding, business angels en kredietunies. ‘De NVB staat hier positief tegenover, waarbij banken met hun expertise eraan hebben bijgedragen de nieuwe spelers te professionaliseren. Deze nieuwe spelers zullen een noodzakelijke, waardevolle aanvulling zijn voor de financieringsmix.’

De bank als intermediair voor krediet

De NVB-voorzitter verwacht dat er in de toekomst een grotere diversiteit aan bronnen voor financiering is maar dat banken nog steeds de belangrijkste partner zijn voor kredieten. Op dit moment gaat €360 miljard om in bancaire financiering, waarvan €100 miljard naar het MKB gaat. Buijink verwacht dat banken hun rol als intermediair en gids verder zullen professionaliseren. ‘Gegeven de toenemende keuzemogelijkheden in financieringsvormen zal de rol van banken verschuiven van verstrekker van naar intermediair voor krediet.

 * Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker zonder winstoogmerk. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. Dit doen zij door het aanbieden van ondernemerstools, persoonlijke coaching en het verstrekken van bedrijfskredieten. Qredits wordt gefinancierd door onder andere ING, ABN AMRO, Rabobank en Triodos Bank en ondersteund door coachingspartners zoals Welten, Accenture en NIBE SVV.