NIBE-SVV biedt weer losse examens aan

16 januari 2018 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Opleidingsinstituut voor de financiële sector NIBE-SVV biedt voor een aantal vakdiploma’s weer losse examens aan, zonder de verplichting een opleiding te volgen. Hiermee komt de opleider voor financiële professionals tegemoet aan een vraag uit de markt.

Sinds de uitbraak van de financiële crisis is een stortvloed aan regelgeving uitgestort over de financiële sector. Op zichzelf valt goede regelgeving voor bedrijven die een belangrijke rol spelen in het economische systeem van een land natuurlijk te prijzen. Over de mate van het aantal regels bestaat echter debat. Een wezenlijk onderdeel van de regelgeving is de verplichting tot het in dienst hebben van gekwalificeerd personeel, oftewel personeel met gecertificeerde kennis van zaken. Opleidings- en exameninstituut NIBE-SVV uit Hilversum speelt hierin een belangrijke rol door opleidingen en examens te verzorgen die nodig zijn om het financiële vak uit te mogen oefenen.

 NIBE-SVV biedt weer losse examens aan

Het is een tijd niet mogelijk geweest om een examen af te leggen zonder daarbij verplicht ook een opleiding af te nemen. Volgens NIBE-SVV is de vraag naar losse examens uit de financiële sector groot. Met los wordt bedoeld, zonder verplichte opleiding die daaraan vast zit. Vanwege die vraag heeft het opleidingsinstituut nu toch gekozen om weer losse examens aan te bieden. Wel is een los examen naar rato duurder, in vergelijk tot een examen dat wordt afgenomen ter afsluiting van een opleiding.

Toevoeging op cv

Diploma’s van NIBE-SVV worden breed erkend in de financiële sector en zijn daarom gewild onder financieel professionals. Naar eigen zeggen geven zelfs andere opleiders regelmatig de voorkeur aan een examen bij NIBE-SVV boven een eigen examen. Veel financieel dienstverleners hebben al de benodigde kennis opgedaan in de praktijk of binnen een andere opleiding, maar die kennis is nog niet gecertificeerd. Zij zien een certificering van hun kennis als een belangrijke toevoeging op hun cv.