AA MeesPierson zet in op basisindustrie en zorg

20 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

ABN AMRO MeesPierson zet in haar beleggingsstrategie voor het tweede kwartaal in op de sectoren basisindustrie en gezondheidszorg, de middenklasse in opkomende markten, opkomende industriële landen in Azië en blijft overwogen in Europese aandelen. In het rapport 'Meesterlijke Selectie' over de beleggingsstrategie voor het tweede kwartaal van 2014 constateert de bank dat het (nog meer dan normaal) gewenst is om aandelen zorgvuldig te selecteren om de risico’s te beperken. Ben Steinebach, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson: "Focus op aandelen van bedrijven die daadwerkelijk winst weten te maken en selecteer obligaties die een buffer bieden tegen het renterisico. Ook adviseren wij hedge funds die strategieën toepassen waarmee kan worden geprofiteerd van volatiliteit en van verschillen tussen markten, landen en ondernemingen."

Inzetten op de sectoren basisindustrie en gezondheidszorg

De sectoren basisindustrie en gezondheidszorg zijn beide opgewaardeerd van neutraal naar overwogen. Binnen eerstgenoemde sector zullen naar verwachting de subsectoren chemie en industrieel gas profiteren van lagere productiekosten en lagere energieprijzen. De wegingen voor de defensieve sectoren telecom en consumptiegoederen zijn verlaagd van neutraal naar onderwogen.

ABN AMRO MeesPierson

Middenklasse in opkomende markten

Ondernemingen die profiteren van de steeds snellere verandering in de levensstijl van de middenklasse in de opkomende markten, vertegenwoordigen een van de aandelenthema’s voor dit kwartaal. Naast bedrijven die een efficiencyslag kunnen maken door automatisering van de productie. Tot deze categorieën behoren ABB, ASML, Baidu, Dassault Systemes, HSBC, Kuka, P&G, Ping An Insurance, Qualcomm, Schneider Electric, Swatch en Volkswagen.

Opkomende industriële landen in Azië

De vrees van beleggers voor een terugval van de groei in de opkomende markten lijkt bovenmatig, maar er zijn wel verschillen tussen landen die afhankelijk zijn van de export van grondstoffen en landen die zich richten op de export van industriële producten. Voor dit jaar wordt, door ABN AMRO MeesPierson, voor de opkomende markten uitgegaan van een hogere groei van 4,7% (vergeleken met 4,3% in 2013). De weging van opkomende industriële landen in Azië, waaronder Indonesië en India, is verhoogd naar neutraal. De aanbeveling voor Taiwan is verhoogd naar overwogen.

Overwogen in Europese aandelen

Net als in het vorige kwartaal blijft de private bank overwogen in Europese aandelen en onderwogen in Amerikaanse aandelen. De bank stelt vast dat de waarderingen van aandelen in beide regio’s gesteund worden door het aanhoudende economische herstel in de ontwikkelde landen en door een mondiale groei van 3,6% in 2014. Verwacht wordt dat de Amerikaanse economie zich zal herstellen van de recente zwakte en dat de beleidsrente (de fed funds rate) zal worden verhoogd tot 1,5% aan het eind van 2015.