ABN AMRO ondersteunt bedrijven in duurzame bedrijfsvoering

24 november 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO en EcoChain Technologies bundelen hun krachten om zakelijke klanten van de bank in te laten zien waar ze door duurzaam handelen nieuwe kansen kunnen benutten. De combinatie licht bedrijven door op allerlei energiegerelateerde aspecten en laat uiteindelijk zien welk financieel en maatschappelijk rendement behaald kan worden.

Veel banken hebben inmiddels duurzaamheid als belangrijk speerpunt van de bedrijfsvoering bestempeld. Sommige banken waren daar al heel vroeg mee bezig, anderen volgden wat later. Inmiddels lijken banken in het algemeen zich bewust te zijn van de noodzaak tot duurzaamheid. Het is niet meer voor te stellen dat duurzaamheid geen enkele rol van betekenis speelt. Dat geldt ook voor bedrijven buiten de financiële sector. Maar waar banken kapitaalkrachtig genoeg zijn om de nodige kennis in te huren hoe duurzaamheid toe te passen in de bedrijfsvoering, hebben veel midden- en kleinbedrijven dat niet. ABN AMRO werkt daarom samen met EcoChain Technologies om bedrijven te ondersteunen met expertise.

ABN AMRO biedt ondersteuning in financiering duurzame bedrijfsvoering

EcoChain is een startup gespecialiseerd in het produceren van levenscyclusanalyses. Een duur woord voor het meten van de impact die afzonderlijke grondstoffen tijdens hun dienstleven op het klimaat hebben, van begin tot einde. Dat kan gelden voor de productie van bedrijven, maar zeker ook het vastgoed waar ze in huizen. EcoChain scant bedrijven en brengt de volledige klimaatimpact van al hun activiteiten in kaart. Zo’n scan is uiteraard niet gratis, want EcoChain is zelf ook een commercieel bedrijf. Daarom is de verbinding met ABN AMRO een nuttige. Nadat EcoChain een scorelijst heeft opgesteld waar een bedrijf kan verduurzamen gaat ABN AMRO samen met het bedrijf bekijken hoe de adviezen gefinancierd kunnen worden.

Actieve rol

Sander van Wijk is Hoofd Sector Advisory ABN AMRO en benoemt de voordelen van aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering: “Het mes snijdt aan twee kanten. Een meer duurzame bedrijfsvoering is goed voor het klimaat en het leidt bijna altijd tot een betere bedrijfsvoering en een hoger financieel rendement. Benodigde investeringen kunnen bovendien aantrekkelijk worden gefinancierd. Dit initiatief sluit perfect aan bij de actieve rol die we als sector bank naar onze klanten willen vervullen.”

Groen imago

Duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker in de marketingformule van bedrijven. Een groen imago is aantrekkelijk voor zowel consumenten als het aantrekken van goed personeel. Boudewijn Mos, Directeur Business Development bij EcoChain Technologies, onderschrijft dit: “Groene bedrijven gaan slimmer om met energie en grondstoffen, trekken vanwege hun imago gemakkelijker talent aan en kunnen vaak betere prijzen vragen voor hun duurzame producten. Hierdoor zijn ze in de regel succesvoller dan concurrenten. In deze samenwerking maakt ABN AMRO het ook nog eens mogelijk eventueel benodigde investeringen gunstig te financieren. We zijn ervan overtuigd dat de bedrijven in deze pilot de vruchten zullen plukken van de verduurzaming.”

Vanaf deze maand wordt een pilot gehouden met tien bedrijven uit de agrarische en industriële sector. Na evaluatie wordt de pilot - indien nodig - verder aangescherpt en breder aangeboden.