Deutsche Bundesbank tempert blockchain hype

26 september 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Deutsche Bundesbank, de centrale bank van Duitsland, geeft te kennen weinig meerwaarde te zien voor blockchain op individueel niveau. Dit geldt in elk geval voor bestedingen binnen de eurozone. De instelling geeft bovendien aan dat er voorlopig geen sprake is van uitgave van digitale valuta door centrale banken.

Deutsche Bundesbank gaat in haar maandelijkse rapport in op blockchain. Blockchain is een soort digitaal decentraal grootboek - of ‘distributed ledger technology’ (DLT) - dat van oorsprong is ontwikkeld als de ruggengraat voor virtuele valuta bitcoin. De Duitse instelling onderschrijft dat blockchain in potentie van grote waarde is voor het internationale betalingsverkeer. Blockchain vermindert - of elimineert zelfs - de noodzaak van controle op transacties, want het decentrale grootboek geldt als een unieke bron van waarheid waar alle transacties in gelogd staan. Daarnaast vergroot het de transparantie van financieel verkeer en biedt het een hoge mate van beveiliging tegen fraude en aanvallen van hackers.

Weinig meerwaarde op individueel niveau

De Duitse centrale bank is echter minder overtuigd van blockchain op individueel niveau. Op basis van de huidige stand van zaken is er weinig reden tot wijdverbreid gebruik van DLT bij betalingen tussen particulieren onderling of bijvoorbeeld betalingen in winkels, aldus de schrijvers van het rapport. Dit geldt in het bijzonder binnen de eurozone, waar sowieso al sprake is van een systeem van bliksemsnelle transacties en waar relatief weinig controle op nodig is, omdat de valuta gelijk is. Dagelijks worden met gemak miljoenen transacties uitgevoerd.

Twijfel over blockchain op individueel niveau

De Deutsche Bundesbank ziet wel toekomst voor blockchain buiten de eurozone. Bij transacties met verschillende valuta doemt namelijk wel de noodzaak op tot communicatie tussen verschillende bancaire systemen. Via blockchain kan ook een transactie met verschillende munteenheden onmiddellijk gelogd worden.

Centrale banken en virtuele valuta

Virtuele valuta - bijvoorbeeld Bitcoin, Ethereum of Litecoin - zijn bij uitstek het domein van private groepen. Feitelijk is dat ook het hele idee achter blockchain, namelijk het creëren van een decentrale en democratische infrastructuur die onafhankelijk werkt van staten en instituties. De opstellers van het rapport noemen de uitgifte van digitale valuta door centrale banken ‘moeilijk voor te stellen’. Het is vrijwel onmogelijk de gevolgen te doorgronden op het gebied van monetair beleid, financiële stabiliteit en de bancaire structuur. “Er is momenteel geen voor de nabije toekomst geen reëel vooruitzicht dat centrale banken digitale valuta zullen gaan uitgeven”, luidt een conclusie van het rapport.

Veiligheid

Het rapport eindigt met een hoofdstuk over veiligheid. Veel bestaande processen binnen de huidige structuur zijn complex, en bovendien vatbaar voor fraude of menselijke fouten. DLT kan zorgen voor een wezenlijke verbetering in dit werkveld. Maar zelfs hier, betogen de rapporteurs van de Deutsche Bundesbank “is het onduidelijk of DLT voorloopt op bestaande technologie in termen van veiligheid, efficiëntie, kosten en snelheid”.