Banken introduceren duurzame standaarden scheepsrecycling

06 juni 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

ABN AMRO, ING en NIBC hebben de krachten gebundeld om meer bewustzijn te creëren van de risico’s voor milieu en volksgezondheid rondom de sloop en recycling van schepen. De drie banken hebben samen standaarden ontwikkeld voor het verduurzamen en verbeteren van onder andere de praktijken bij scheepsrecyclingbedrijven – de Responsible Ship Recycling Standards. Zij roepen andere financiële instellingen op om zich bij het initiatief aan te sluiten.

Als een schip het einde van zijn economische levensduur heeft bereikt, zal het schip gesloopt en gerecycled moeten worden. Het recyclen van schepen vormt echter een aanzienlijke maar onvermijdelijke uitdaging voor de scheepsbouwindustrie op zowel maatschappelijk als milieugebied. Tegenwoordig worden schepen vaak naar zogenaamde sloopstranden gebracht, waar het schip wordt ontmanteld. In de praktijk is dit echter een gevaarlijke en milieubelastende klus, door de gevaarlijke materialen die in het schip en de uitrusting daarvan zijn verwerkt.

Responsible Ship Recycling Standards

ABN AMRO, ING en NIBC hebben enkele jaren geleden besloten om de krachten te bundelen in een poging om de eindfase van schepen te helpen verbeteren. Samen hebben zij de Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) voor scheepsfinanciering ontwikkeld, die zij op 30 mei 2017 hebben gepresenteerd op de NOR-shipping vakbeurs in Oslo. De RSRS hebben het doel om het recyclen van schepen te verduurzamen en de (milieu)risico’s van gevaarlijke materialen in schepen te minimaliseren.

Banken introduceren duurzame  standaarden scheepsrecycling

Met de RSRS willen de banken een actieve dialoog op gang brengen met scheepseigenaren. Zo worden scheepseigenaren in de standaarden gevraagd om voor een inventaris van gevaarlijke materialen (Inventory of Hazardous Material – IHM) op te stellen en bij te houden voor hun schepen. De IHM omvat alle materialen in het schip zelf en de uitrusting die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid of het milieu. Volgens de banken zal de aanwezigheid van een IHM niet alleen het bewustzijn en de veiligheid van de bemanning van het schip vergroten zolang het schip nog in de vaart is, maar ook nadelige milieueffecten beperken en zorgen voor een veiligere sloop van de schepen bij scheepsrecyclingbedrijven. 

In het kader van de nieuwe standaarden roepen ABN AMRO, ING en NIBC andere financiële instellingen op om zich bij het initiatief aan te sluiten. Op deze manier hopen zij te zorgen voor een groter bewustzijn van het belang om de eindfase van schepen te verbeteren. Vakbond FNV, het NGO Shipbreaking Platform en de Bellona Foundation hebben hun steun voor het initiatief uitgesproken en laten weten de RSRS te zien als “een goede eerste stap op weg naar de verduurzaming van scheepsrecycling en veilige en gezonde werkomstandigheden”.

“Wij zijn blij dat de banken het voortouw nemen om een einde te maken aan de onnodig risicovolle, smerige en gevaarlijke praktijk om schepen te dumpen op sloopstranden”, laat Ingvild Jenssen, oprichter en directeur van het NGO Shipbreaking Platform weten. Hij vervolgt: “Wij verwachten dat beleggers en klanten in de scheepvaartsector die steeds meer aandringen op strengere normen voor scheepsrecycling, dit initiatief omarmen.”

Een woordvoerder van de Bellona Foundation vult aan: “Het slopen van schepen is een onvermijdelijk onderdeel van de wereldwijde scheepvaartsector. Hiervan kunnen wij allemaal profiteren. Het initiatief van deze groep banken om de kosten voor het milieu en de mensheid aan te pakken, wordt zeer gewaardeerd.”

Belang en bewustzijn

Michael de Visser, Global Head of Shipping & Intermodal bij NIBC Bank, vertelt over het initiatief: “NIBC wil het verschil maken voor klanten op voor hen beslissende momenten. Door de lange levensduur wordt het besluit om een schip te slopen vaak genomen door toekomstige eigenaars. De RSRS biedt ons nu de mogelijkheid om deze toekomstige beslissende momenten voor zowel de scheepvaartsector als het milieu te beïnvloeden.” 

Gust Biesbroeck, Global Head of Transportation bij ABN AMRO, over de betrokkenheid van zijn bank: “Wij onderkennen dat scheepsrecycling een schakel is in de waardeketen van de scheepvaart. Veel belanghebbenden in deze keten zijn het erover eens dat de huidige recyclingpraktijken beter kunnen en ook moeten. Met de RSRS hopen we het bewustzijn te vergroten dat deze veranderingen echt noodzakelijk zijn.”

Stephen Fewster, Global Head of Shipping bij ING, sluit af met de toevoeging: “ING vindt het belangrijk om met klanten een dialoog aan te gaan over het belang van duurzame scheepsrecycling. Zo willen wij het bewustzijn binnen de sector vergroten en regelgevers en toezichthouders aanzetten tot daadwerkelijke actie.”