Nieuwe topstructuur en -benoemingen voor Rabobank

02 juni 2017 Banken.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Per 1 september 2017 wordt Rabobank aangestuurd vanuit een nieuwe topstructuur. Dat kondigt de Raad van Commissarissen van de bank aan. De Raad van Bestuur en het managementteam daaronder worden samengebracht tot één groepsdirectie onder leiding van huidige bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. Bestuurders Rien Nagel en Ralf Dekker nemen in september afscheid van de bank. 

Rabobank heeft het afgelopen anderhalf jaar flinke veranderingen doorgevoerd in haar interne organisatie. De grootbank voert momenteel, onder leiding van bestuursvoorzitter Wiebe Draijer, de grootste reorganisatie in haar geschiedenis door. Bij deze reorganisatie verdwijnen tot en met 2018 zo’n 12.000 banen binnen de bank. Bovendien werd de organisatiestructuur grondig vernieuwd – van 106 lokale banken met eigen bankvergunning ging Rabobank over naar één centraal aangestuurde bank. 

Verandering in topstructuur

Volgend op de reorganisatie en de nieuwe strategische richting van de grootbank, heeft de Raad van Commissarissen besloten dat Rabobank ook een nieuwe topstructuur nodig heeft. Per 1 september 2017 zal de bank niet langer worden aangestuurd vanuit de Raad van Bestuur en een aparte managementlaag voor Rabobank Nederland, maar door een groepsdirectie van in totaal tien personen.

De directie zal bestaan uit:

Wiebe Draijer (51) Voorzitter
Bas Brouwers (45) Chief Financial Officer
Petra van Hoeken (56) Chief Risk Officer
Mariëlle Lichtenberg (49) Particuliere klanten
Kirsten Konst (42) Bedrijven
Jan van Nieuwenhuizen (56) Wholesale Clients
Berry Marttin (51) Rural & Retail internationaal
Bart Leurs (45) Digital Transformation Officer
Ieko Sevinga (51) Chief Information Officer/Chief Operating Officer
Janine Vos (44) Chief Human Resources Officer

Nieuwe topstructuur en directiebenoemingen voor Rabobank

Doel van de nieuwe topstructuur is volgens het persbericht om te komen tot een plattere organisatie met meer focus op de digitale transitie. Ook de incorporatie van de vier belangrijkste klantsegmenten in het hoogste uitvoerende bestuursniveau was een duidelijke doelstelling. Wiebe Draijer vertelt: “We hebben anderhalf jaar geleden onze strategische route bepaald. We zijn goed op weg, maar met deze wijziging kunnen we de verandering van Rabobank richting markt en in digitalisering verder versnellen. Met de nieuwe groepsdirectie zijn alle belangrijke klantsegmenten in de top van onze bank vertegenwoordigd. Met een groepsbrede aandacht voor digitalisering en talent op ons hoogste uitvoerende bestuursniveau sluiten we beter aan op de veranderingsagenda van de coöperatieve Rabobank.” 

Promoties

De nieuwe structuur betekent onder meer voor een aantal managers dat zij promotie maken. Zo wordt Ieko Sevinga benoemd tot Chief Information Officer/Chief Operating Officer bij de bank. Oud Van Lanschot bestuurder Sevinga kende Draijer vanuit hun gezamenlijke tijd bij consultancykantoor McKinsey & Company en werd in 2016 aan boord gehaald om Draijer te helpen bij het doorvoeren van de grote reorganisatie. Nu promoveert hij naar het hoogste bestuursniveau van de bank en wordt verantwoordelijk voor operations en IT. Bart Leurs, die hiervoor Head of FinTech & Innovation was, wordt verantwoordelijk voor Digitale Transformatie. Kirsten Konst krijgt de portefeuille Bedrijven en Mariëlle Lichtenberg gaat leiding geven aan het klantsegment Particuliere klanten. De voorgenomen benoemingen zijn nog onder voorbehoud van toetsing van de toezichthouders.

Ron Teerlink, voorzitter van de raad van commissarissen, over de aanstaande directieleden: “De vorming van de groepsdirectie is een belangrijke stap in het realiseren van de strategische doelen van Rabobank. De nieuwe leden zijn zonder meer aanwinsten voor het team, dat met ambitie en veel energie de uitdagingen aangaat waar we voor staan.” Draijer: “Ik zie ernaar uit om met een vernieuwd en uitgebreid team door te gaan op de ingezette weg. Digitalisering, innovatie en HR krijgen extra prioriteit. Met aparte bestuurders voor onze belangrijkste klantsegmenten in Nederland kunnen we nog gerichter werken aan de verbetering van onze klantbediening. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten staat. In het buitenland zetten we in op het groeipotentieel van Rural Banking en met onze focus op food en agri versterken we met Wholesale onze leidende positie in de food- en agriketen. De groepsdirectie is een veelzijdige en evenwichtige groep van mensen die binnen en buiten Rabobank hun sporen verdiend hebben.” 

Vertrek Dekker en Nagel

Met het oog op de nieuwe structuur en de wijzigingen in hun domein hebben huidige bestuurders Ralf Dekker (COO) en Rien Nagel besloten om per september hun loopbaan buiten de bank voort te zetten. Hun bestuurstermijnen lopen eigenlijk in november af. Teerlink: “De raad van commissarissen is Ralf Dekker en Rien Nagel buitengewoon erkentelijk voor wat zij in de afgelopen periode hebben betekend voor de bank. Ralf heeft een forse bijdrage geleverd aan de stroomlijning van onze operations en IT en heeft een leidende rol gespeeld bij de versterking van het innovatieve vermogen van de bank. Rien had een leidende rol bij de wijziging van de governance van Rabobank. Per 1 januari 2016 zijn 106 coöperatieve lokale banken en de topcoöperatie Rabobank Nederland gefuseerd tot één nieuwe coöperatieve Rabobank. De wijze waarop dat is gebeurd en de betekenis hiervan is voor de bank van zeer grote waarde. We wensen beide heren alle succes toe in wat ze gaan ondernemen.” Draijer vult aan: “Ik wil mijn waardering uitspreken voor de toewijding, professionaliteit en collegialiteit van Ralf Dekker en Rien Nagel. Ik wens hen het allerbeste voor de toekomst.”

Ralph Dekker en Rien Nagel - Rabobank

Ralf Dekker zegt zelf in reactie op zijn aangekondigde vertrek: “Hoewel we er nog lang niet zijn ben ik buitengewoon trots op wat er in mijn bestuursperiode is bereikt, zeker ook op het gebied van innovatie, IT en operations. Ik heb er vertrouwen in dat deze opwaartse lijn in de nieuwe structuur wordt voortgezet. De nadrukkelijke inbedding van IT en innovatie in de nieuwe groepsdirectie sterken mij in deze overtuiging. Voor mijzelf is dit een passend moment om nieuwe uitdagingen buiten de Rabobank aan te gaan. Dat vind ik een inspirerend vooruitzicht.” 

Rien Nagel vertelt op zijn beurt: “De verandering van de topstructuur bij Rabobank en het splitsen van mijn portefeuille in drieën is een logische aanleiding nieuwe wegen in te slaan en de bank te verlaten. Ik ben trots op wat ik met mijn collega’s heb kunnen betekenen voor onze leden en klanten. Ik wens het nieuwe topteam van Rabobank heel veel succes toe. Ik heb met veel plezier intensief met hen samengewerkt en zal ze met grote interesse volgen. In mijn oriëntatie op een nieuw professioneel leven zal het element ondernemerschap centraal blijven staan.”

ABN AMRO en ING

Rabobank is niet de enige grootbank die veranderingen aanbrengt in de top van zijn organisatie. Ook ABN AMRO kondigde een nieuwe topstructuur aan eerder dit jaar en maakte in vervolg daarop medio mei 2017 twee nieuwe topbenoemingen bekend. Een maand na ABN AMRO kondigde ING het vertrek van de CFO en CRO aan, evenals een verzameling andere veranderingen in het topmanagement.