Nieuwe topstructuur voor ABN AMRO aangekondigd

07 februari 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Grootbank ABN AMRO heeft een verandering in haar topstructuur aangekondigd. De Raad van Bestuur en Algemeen Directeuren wordt teruggebracht van 19 naar 9 leden, terwijl in het senior management circa 60 van de 100 posities verdwijnen. Als onderdeel van de reorganisatie is ook het vertrek van bestuurder Chris Vogelzang aangekondigd. 

“De substantiële veranderingen in de bancaire sector in het algemeen en binnen onze bank in het bijzonder, vormen voor ons de aanleiding om een nieuwe topstructuur aan te kondigen”, vertelt Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO Group. De bank wil met zijn nieuwe topstructuur komen tot een klantgerichte, slagvaardige en efficiënte organisatie.

Van Dijkhuizen vervolgt: “Met de wijzigingen die wij vandaag aankondigen is het totaal aantal leden Raad van Bestuur en Algemeen Directeuren teruggebracht van 19 naar 9.” Na de veranderingen zal het statutaire Executive Board bestaan uit CEO Kees van Dijkhuizen, de nieuw te benoemen Chief Financial Officer (CFO) en Chief Risk Officer (CRO) Wietze Reehoorn. Bij aanvang van de nieuwe Executive Board maakt ook Johan van Hall onderdeel uit van het bestuur, als vicevoorzitter en verantwoordelijke voor de portefeuille Technology & Innovation. 

Kees van Dijkhuizen, Wietze Reehoorn en Johan van Hall Onder de nieuwe Executive Board valt de Executive Committee, waarin de business lines Retail Banking, Commercial Banking, Corporate & Institutional Banking en Private Banking vertegenwoordigd zijn. De Executive Committee zal, als de benoemingen – voor zover vereist – zijn goedgekeurd door de toezichthouders, in ieder geval bestaan uit de volgende personen: Frans van der Horst (CEO Retail Banking), Daphne de Kluis (CEO Commercial Banking), Rutger van Nouhuijs (CEO Corporate & Institutional Banking), Pieter van Mierlo (CEO Private Banking) en Gert-Jan Meppelink als Chief HR & Transformation. Ook de leden van de Executive Board maken deel uit van de Committee.

“De nieuwe topstructuur markeert de nieuwe fase die ABN AMRO inmiddels is ingegaan, met een sterkere klantfocus en een ruimere aandacht voor de businessactiviteiten op bestuursniveau”, aldus Van Dijkhuizen.

Senior Management

Naast de afslanking van de bank op bestuursniveau, wordt ook op senior management niveau het aantal posities sterk teruggebracht. Van Dijkhuizen: “In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers van de bank aanzienlijk minder geworden maar is de omvang van het senior management onveranderd gebleven. De inrichting en samenstelling van de senior managementlaag wordt nu ook herzien: verkleind in omvang en sterker strategisch betrokken.” Van de ongeveer 100 posities zullen er circa 40 overblijven. Deze top 40 zal sterker dan voorheen worden betrokken bij strategische besluiten en het leiderschap van de bank. Ieder jaar wordt de samenstelling van het senior management opnieuw bezien, waardoor de top 40 managers een meer dynamisch aspect krijgt.

Vertrek Vogelzang

In hetzelfde persbericht wordt ook het directe vertrek van Chris Vogelzang bekendgemaakt. Vogelzang, die sinds de millenniumwisseling werkzaam is bij de bank en sinds 9 april 2009 onderdeel uitmaakt van de Raad van Bestuur, neemt afscheid van de bank om zich te gaan richten op zijn toekomst buiten ABN AMRO. Vogelzang was verantwoordelijk voor de business line Retail & Private Banking. Deze business line wordt in de nieuwe structuur opgedeeld in Retail Banking en Private Banking. Vogelzang is de derde bestuurder bij ABN AMRO, na Gerrit Zalm en Caroline Princen, die zijn vertrek heeft aangekondigd sinds juli 2016.

Chris Vogelzang - Caroline Princen - Gerrit ZalmOlga Zoutendijk, Voorzitter Raad van Commissarissen: “Ik spreek mijn dank en waardering uit aan Chris Vogelzang voor zijn enthousiaste inzet voor ABN AMRO en in het bijzonder voor zijn belangrijke bijdrage aan de resultaten van Retail & Private Banking.” Vogelzang zeg zelf over zijn terugtreden: “Ik heb een fantastische periode gehad bij ABN AMRO, maar ik vind het na 8 jaar tijd dat anderen het stokje overnemen. Ik verheug me op nieuwe uitdagingen en wens ABN AMRO grote successen in de toekomst.”