Rabobank: Impact Brexit op Nederlandse ondernemers

30 maart 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Voor ondernemers is het lastig te overzien wat de gevolgen zijn van de Brexit voor hun onderneming. Economen van de Rabobank hebben onderzoek gedaan naar deze impact en woensdag 29 maart – de dag waarop de Britse premier Theresa May de Brexit in gang heeft gezet – hebben zij hun bevindingen gepresenteerd. Ook biedt Rabobank een checklist en stappenplan voor ondernemers om de kansen en bedreigingen van de Brexit in kaart te brengen.

Impact Brexit op Nederlandse ondernemers

De Britse premier Theresa May heeft Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon ingeroepen en heeft hiermee de Britse uittreding uit de Europese Unie (Brexit) officieel in gang gezet. Deze uittredingsprocedure duurt maximaal twee jaar, tenzij alle EU-lidstaten instemmen met een verlenging. De komende twee jaar blijft het Verenigd Koninkrijk (VK) dus lid van de EU en blijven alle EU-verdragen geldig.

Carlijn Prins, econoom bij de Rabobank, heeft de verwachte impact van Brexit op Nederlandse ondernemers beschreven. In dit filmpje benoemt zij de belangrijkste bevindingen:

Vooruitzichten vrijhandel allesbehalve rooskleurig
De vooruitzichten voor de vrijhandel met het VK zijn allesbehalve rooskleurig, omdat Theresa May heeft aangegeven dat ze de Europese Interne Markt en de Douane Unie wil verlaten.

Belangrijke handelspartner
Omdat het VK een belangrijke handelspartner is van Nederland, heeft de Brexit een negatieve impact op het Nederlandse bedrijfsleven.

Handelsbelemmeringen
Een toename in handelsbelemmeringen (o.a. invoertarieven, grenscontroles en douaneprocedures) tussen de EU en het VK raken Nederlandse exporteurs en importeurs als zij direct handelen met bedrijven in het land en als het Verenigd Koninkrijk een belangrijk onderdeel is van hun waardeketen

Vrijhandelsverdragen en valutaschommelingen
Alle vrijhandelsverdragen die de EU met de rest van de wereld heeft komen waarschijnlijk te vervallen voor het VK. Dit kan Nederlandse dochterondernemingen in het VK raken.

Positie werknemers
De positie van EU-werknemers in het VK en Britse werknemers in Nederland na Brexit is nog onduidelijk: misschien moeten ze vertrekken.

Concurrentie neemt af
Britse concurrenten die leveren aan de EU27 kunnen minder competitief worden door handelsbelemmeringen. Dit kan kansen bieden voor Nederlandse en andere Europese ondernemers.

Nederland als toegangspoort tot de EU
Nederland is een relatief aantrekkelijk alternatief als toegangspoort tot de EU.

De toekomstige handelsrelatie: vier mogelijkheden

De toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU kan verschillende vormen aannemen. Er zijn grofweg vier modellen denkbaar: lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte, volledig onderdeel blijven van de Douane Unie, een nieuw bilateraal handelsverdrag tussen het VK en de EU en een ‘harde’ Brexit. Van deze vier modellen lijkt momenteel echter slechts een bilateraal verdrag of een ‘harde Brexit’ een realistische uitkomst. Dit omdat de Britse premier Theresa May heeft voorgesteld dat het VK de Europese Interne Markt (waarmee lidmaatschap van de EER van de baan is) en de Douane Unie verlaat. Alleen zo kan May de wensen van de Britse bevolking inwilligen, namelijk de controle terugkrijgen over EU-migratie, de mogelijkheid hebben om bilaterale vrijhandelsverdragen af te sluiten met landen buiten de EU, een einde maken aan de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie, niet meer bijdragen aan de EU-begroting en loskomen van de regelgeving vanuit Brussel. Omdat vergaande vrijhandel tussen het VK en de EU met name zou worden gewaarborgd via het lidmaatschap van de Interne Markt (EER-model) en de Douane Unie, zijn de vooruitzichten voor de vrijhandel allesbehalve rooskleurig.