Beëindiging joint venture Triodos MeesPierson aangekondigd

22 maart 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

ABN AMRO MeesPierson en Triodos Bank hebben aangekondigd dat zij per 1 januari 2018 de joint venture Triodos MeesPierson willen beëindigen. Als de staking van de joint venture wordt goedgekeurd door de toezichthouder worden de medewerkers en activiteiten overgedragen aan de beide moederbedrijven. 

In 2005 besloten ABN AMRO MeesPierson en Triodos Bank om een joint venture op te richten die zich zou gaan richten op duurzaam vermogensbeheer. De joint venture kreeg de naam Triodos MeesPierson en anno 2017 zijn ABN AMRO MeesPierson en Triodos Bank nog steeds ieder voor 50% eigenaar. Jos ter Avest, Algemeen Directeur ABN AMRO MeesPierson, vertelt over het besluit: “De samenwerking is aangegaan in een tijd dat duurzaam beleggen nog iets bijzonders was, wat speciale aandacht behoefde om tot wasdom te komen. De samenwerking tussen ABN AMRO en Triodos Bank bood toegevoegde waarde omdat we door de krachten te bundelen gebruik konden maken van elkaars ervaring, expertise en middelen om zo duurzaam beleggen te laten groeien.”

Joint venture Triodos MeesPierson  wordt per 1 januari 2018 gestaakt

De twee moederbedrijven hebben recentelijk aangekondigd dat zij in goed overleg hebben besloten om de joint venture per 1 januari 2018 te willen beëindigen. Ter Avest: “Bij de start van de joint venture was het - zoals bij de meeste joint ventures het geval is - niet de bedoeling om deze oneindig te laten bestaan.” Volgens hem is voor het bieden van duurzaam vermogensbeheer geen samenwerking en kennisdeling meer nodig tussen de twee banken. De voorgestelde staking staat nog onder voorbehoud van relevante goedkeuringen van de toezichthouder. 

De komende periode zullen Triodos Bank en ABN AMRO MeesPierson werken aan het onderbrengen van de medewerkers en activiteiten binnen hun eigen organisatie. De twee moederbedrijven benadrukken dat Triodos MeesPierson geen eigen klanten heeft. ABN AMRO en Triodos Bank hebben beiden hun eigen klanten die gebruik maken van de Triodos MeesPierson-dienstverlening. In totaal zijn de klanten goed voor een beheerd vermogen van €4,3 miljard (31 december 2016), waarvan €3,6 miljard afkomstig van ABN AMRO klanten en €702 miljoen van Triodos klanten.