Al 2500 aanmeldingen voor gastlessen Bank voor de klas

22 februari 2017 Banken.nl 1 min. leestijd

Met nog een maand te gaan voor de start van de 2017-editie van Bank voor de Klas hebben zich inmiddels ruim 2.500 bankmedewerkers aangemeld om een gastles te geven. Tijdens Bank voor de Klas verzorgen bankiers gastlessen aan kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Als gastdocent geeft de bankmedewerker samen met de leraar van de klas een les over de vele aspecten van geld en omgaan met geld. De Week van het geld 2017 is van 27 tot en met 31 maart.

Belang van financiële educatie is groot

Kinderen die les over geld hebben gehad, weten na die les significant meer over geldzaken dan dat ze voor die les wisten. Uitgedrukt in een rapportcijfer gaan de leerlingen van een 6 naar een 7,1. Kinderen die die gastles niet kregen, krijgen een gemiddeld cijfer van 6,2 dat stijgt naar een 6,8.Dit blijkt uit een evaluatie van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) naar het effect van financiële gastlessen op de financiële kennis van leerlingen in groep 7 en 8. De gastlessen werden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en hierin werd gebruik gemaakt van spel de Cash Quiz.

Al 2500 aanmeldingen voor gastlessen Bank voor de klas

145.770 leerlingen

Met het programma Bank voor de klas willen banken het belang van financiële educatie onder de aandacht brengen en kinderen leren hoe zij beter kunnen omgaan met geld. Het aantal bankmedewerkers dat deelneemt aan Bank voor de Klas neemt ieder jaar toe. In 2016 verzorgden 4.854 bankmedewerkers aan totaal 145.770 leerlingen een gastles.

Bankmedewerkers kunnen zich aanmelden als gastdocent. Ook scholen die een of meerdere gastlessen willen laten verzorgen kunnen zich nu aanmelden via Bankvoordeklas.nl.