Kabinet richt nationale investeringsbank Invest-NL op

16 februari 2017 Banken.nl 3 min. leestijd

Met de oprichting van de nationale investeringsbank Invest-NL wil de Nederlandse regering investeringen in bedrijven en projecten mogelijk maken die vanwege hun onzekere risico-rendementsverhouding of lange onzekere terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. De Staat stelt hiervoor €2,5 miljard beschikbaar. Dat hebben Minister Kamp (EZ), minister Dijsselbloem (Fin)  en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bekendgemaakt.

Invest-NL

Invest-NL gaat allereerst een rol spelen bij risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden. Denk aan: energie (bijvoorbeeld geothermie en laadpalen voor elektrische auto’s), verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL.

De instelling gaat daarnaast ook start-ups en scale-ups helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.

Ten derde zal Invest-NL internationaal opererende Nederlandse bedrijven ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen, met nadruk op bijdragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken.

Minister Kamp: “De komst van Invest-NL is belangrijk voor Nederlandse ondernemers en bedrijven. Dankzij Invest-NL wordt het financieren van projecten makkelijker, kunnen ondernemers een garantie ontvangen die hen investeringszekerheid biedt en worden bedrijven geholpen met een exportkredietverzekering. Door dit bij 1 loket onder te brengen zorgen we voor meer duidelijkheid en maken we het ondernemers makkelijker.” De bewindspersoon vervolgt: “Invest-NL zorgt daarnaast voor meer durfkapitaal voor startende en doorgroeiende bedrijven en voor een betere toegang tot Europese financiering. Dankzij Invest-NL is er straks méér geld om méér te doen voor méér ondernemers.”

Invest-NL - Met meer geld meer doen

Samenwerking met banken

Invest-NL werkt aanvullend aan wat banken en pensioenfondsen doen en kan indien nodig risicokapitaal verstrekken aan ondernemingen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) laat weten het besluit van het kabinet tot de oprichting van Invest-NL te ondersteunen. “Banken gaan graag met Invest-NL samenwerken om nog meer projecten van maatschappelijk belang van passende financiering te voorzien.”

Invest-NL zal op het terrein van financiering van export en buitenlandse investeringen ondersteuning geven aan Nederlandse bedrijven. “Banken willen niet alleen met financiering maar ook met kennis en expertise op het gebied van financierings-structurering bijdragen aan de doelstellingen van de instelling. Voorwaarde voor het succes van Invest-NL (dat op 1 januari 2018 operationeel wordt) is consistent en betrouwbaar overheidsbeleid; alleen dan zullen private partijen die voor financiering kunnen zorgen bereid zijn deel te nemen”, aldus de NVB.