Binnen 10 jaar gebrek aan blockchainkennis

20 februari 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

90% van de managers in de financiële dienstverlening voorziet een belangrijke rol voor blockchain technologie op de lange termijn. Dat blijkt uit recent wereldwijd onderzoek van Synechron. Maar 70% van hen verwacht dat er binnen 10 jaar een tekort zal ontstaan aan kennis en talent op blockchain gebied.

Synechron, een wereldwijde leverancier van technologie en consultancydiensten voor de financiële dienstverlening, heeft onlangs onderzoek gedaan onder 200 topmanagers uit de wereldwijde financiële dienstverlening naar hun verwachtingen ten aanzien van blockchain.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door TABB Group, blijkt dat 89% van de topmanagers gelooft dat over minder dan 10 jaar (in 2026) dagelijks gebruik zal worden gemaakt van tal van blockchaintoepassingen. 94% geeft aan dat hun raad van bestuur investeert in de ontwikkeling van block-chain projecten, waarbij 87% aangeeft dat er voldoende budget is om deze projecten te implementeren. Ruim twee derde (67,4%) van de financiële dienstverleners is actief betrokken bij blockchain-initiatieven.

Gebrek aan blockchain kennis

Wel blijkt er een aanzienlijk gebrek aan human resources. 70% van de respondenten geeft aan niet voldoende talent in huis te hebben voor het implementeren van blockchain-technologie. Ook voorziet 70% een gebrek aan blockchainkennis en –talent in de komende 10 jaar. Verder identificeren de topmanagers verschillende obstakels voor het succesvol implementeren van blockchain-technologie. 29,3% geeft aan het liefst een oplossing te willen zien voor problemen op het gebied van interoperabiliteit – de mogelijkheid van verschillende applicaties om met elkaar geïntegreerd te worden. 20,9% vindt privacyvraagstukken het grootste probleem, terwijl 20,5% vooral twijfelt aan de schaalbaarheid. 16,7% ziet regelgeving als belangrijkste obstakel. 

Ondanks de obstakels weet een deel van de financiële dienstverleners toch voortgang te boeken in de ontwikkeling van blockchain-toepassingen. Zo geeft 13% aan dat er blockchain-teams zijn samengesteld en heeft bijna een op de vijf een use case voor de technologie geïdentificeerd op het gebied van bijvoorbeeld Global Payments, Trade Finance of KYC. 15% heeft een pilot-applicatie gebouwd en 22,7% heeft zich aangesloten bij een werkgroep die zich richt op ontwikkeling en toepassing van de technologie. 

Faisal Husain, CEO Synechron: “Het is duidelijk dat veel financiële dienstverleners serieus de toepassingen van blockchain in hun organisatie overwegen of deze technologie al in de praktijk brengen. Zoals met elke nieuwe technologie, zijn er uitdagingen te overwinnen. Ons onderzoek laat zien dat het aantrekken van de juiste mensen zo’n uitdaging is, evenals regelgeving en technologische overwegingen. Bedrijven moeten zorgvuldig overwegen hoe zij hiermee omgaan. Zij hebben kennis nodig op al deze gebieden voordat zij een strategische beslissing kunnen maken over hoe zij verder gaan en actie ondernemen.”