NIBC legt variabele beloning verder aan banden

05 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

NIBC Bank heeft met de Ondernemingsraad een nieuwe overeenkomst bereikt over de Arbeidsvoorwaarden 2014. Met deze nieuwe overeenkomst wordt de variabele beloning volledig afgeschaft voor een groot deel van de medewerkers. De variabele beloningen blijft wel in takt voor een deel van het management en zakenbankiers. Ook zal de automatische salarisverhoging sterker afhankelijk gemaakt van de geleverde prestatie van de medewerker. Vorig jaar stapte NIBC nog uit het overleg over de nieuwe banken-CAO.

Nieuwe arbeidsvoorwaarden 2014

De overeenkomst kenmerkt zich door een modernisering van de bestaande voorwaarden, gericht op een sterkere relatie met de functie en de prestatie van medewerkers en is in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen.

Belangrijkste verandering in de arbeidsvoorwaarden is het verder beperken van de variabele beloning. NIBC hanteerde al een terughoudend variabel beloningsbeleid, maar heeft deze nu volledig afgeschaft voor de functies in de salarisschalen. Ook zal de automatische salarisverhoging op basis van het aantal jaren dienstverband verdwijnen en wordt deze sterker afhankelijk gemaakt van de geleverde prestatie van de medewerker.

NIBC - Den Haag

Een andere wijziging is het vervallen van de registratie van vakantiedagen voor medewerkers met een functiecontract. Hiermee wordt meer eigen verantwoordelijkheid aan de medewerker en de manager gelaten. Ten slotte wordt, in het licht van de veranderende arbeidsmarkt,  de inzetbaarheid van medewerkers vergroot. Dit gebeurt onder andere door het oprichten van een NIBC Academy naast het reeds bestaande intensieve opleidingsbeleid.

Jeroen Drost, CEO NIBC Bank

“Het succes van NIBC Bank wordt vooral bepaald door haar medewerkers. Zij tonen al jarenlang een ongekende toewijding, zoals keer op keer blijkt uit het Employee Engagement Survey dat we jaarlijks laten uitvoeren. Ik ben daarom zeer verheugd dat we zo snel tot een goede overeenkomst met de Ondernemingsraad zijn gekomen.De overeenkomst kenmerkt zich door haar eigentijdse karakter en heeft meer oog voor de prestaties van de medewerker. Daarnaast hebben we goed geluisterd naar de wereld om ons heen en hebben we ons beloningsbeleid nog verder aangepast, daar waar NIBC al een voorloper op dit terrein was.”

Maurice Wijmans, Voorzitter Ondernemingsraad NIBC Bank

“De Ondernemingsraad is verheugd dat we tot een goede overeenkomst voor onze medewerkers zijn gekomen. Doordat we in het proces intensief contact hebben gehouden met onze achterban wordt de overeenkomst breed gedragen binnen de bank. Zo vormt deze een solide basis voor de komende jaren. Het zijn uitdagende tijden voor de bankensector en ik denk dat we met deze nieuwe regeling een bevredigende overeenkomst hebben bereikt die voldoet aan de huidige eisen van onze omgeving. Ik kijk bovendien terug op een constructief verlopen proces met de directie en de afdeling Human Resources van de bank.”