Nieuwe CAO Banken per 1 januari 2014 van kracht

24 december 2013 Banken.nl 4 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond hebben op 20 december 2013 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Deze CAO zal worden aangeduid met de naam 'CAO Banken' en geldt voor de deelnemende banken* per 1 januari 2014. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken.

Toch CAO voor middelgrote en kleinere banken

Na een jaar onderhandelen is er toch een akoord bereikt over een nieuwe CAO voor de medewerkers van 25 middelgrote en kleinere banken in Nederland. De vorige CAO verviel per 1 september dit jaar en het was tot nu toe niet gelukt om tot een nieuw akkoord te komen. In november was al een onderhandelingsresultaat bereikt dat nu is vastgelegd in een akkoord. De hoofdlijn van het akkoord is dat de deelnemende banken de bepalingen uit de laatste Algemene Bank-CAO nog zullen toepassen tot 1 juli 2014 en dat in het eerste half jaar 2014 een moderne en geheel vernieuwde CAO Banken zal worden afgesproken, die per 1 juli van kracht zal worden.

CAO voor middelgrote en kleinere banken

Moeizame onderhandelingen

Het afgelopen jaar hebben werkgevers en vakbonden onderhandelingen gevoerd over een nieuwe Algemene Bank CAO. De laatste poging om tot een akkoord te komen was op niets uitgelopen, omdat de standpunten van vakbonden en werkgevers te ver uit elkaar lagen. De vakbonden willen naast een versobering van de CAO ook afspraken maken over de beloning van management en bestuurders. De werkgevers, vertegenwoordigd door de NVB, zijn echter van mening dat buiten de Bank CAO al maatregelen worden genomen op dit gebied. "Daarover zijn afspraken gemaakt in de Code Banken", aldus de NVB.

*Deelnemende banken aan de CAO Banken

Agenta Nederland      Isbank
Bank of Tokyo-Mitsubishi      JP Morgan Chase Bank
BNG Bank      Kas Bank
Citibank International PLC      KBC Bank Nederland
Commerzbank      Korea Exchange Bank
Demir-Halk Bank (NL)      Mizuho Bank Nederland
Deutsche Bank AG      Ned. Financieringsmaatschappij
DSI      Ned. Waterschapsbank
GarantiBank      Societe Generale Bank (NL)
GE Artesia      TD Bank
Habib Bank      Theodoor Gilissen Bankiers
International Card Services      Triodos Bank
Intesa SANPAOLO