BNP Paribas introduceert Inkomen Risico Scan

03 maart 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Hoe zit het met de hoogte en duur van mijn WW-uitkering? Weinig Nederlanders kunnen antwoord geven op deze vraag, omdat er veel uitzonderingen zijn voor verschillende beroepsgroepen en die wettelijke informatie is bijna niet te vinden. BNP Paribas Cardif introduceert daarom een Inkomen Risico Scan om Nederlanders te helpen om de financiële gevolgen van werkloosheid in kaart te brengen.

De digitale rekenhulp helpt om inzicht te krijgen in de financiële positie bij werkloosheid, inclusief een online huishoudboekje en de mogelijkheid om grafieken en overzichten te maken. De Inkomen Risico Scan is de eerste online rekenhulp die inzicht geeft in de hoogte van de uitkering door de tijd heen, de duur van de uitkering en wat het effect is op het besteedbaar inkomen.

BNP Parisbas - Inkomensscan

Niet goed op de hoogte

Het inzicht in de financiële positie is nodig omdat Nederlanders niet goed op de hoogte zijn van de regels rondom de WW-uitkering en de hoogte van een uitkering als zij hun baan verliezen. Dat maakte UWV eind 2013 bekend. Van de respondenten uit het UWV-onderzoek gaf 37% aan geen idee te hebben van de hoogte van de uitkering en maakte 11% een te hoge of te lage inschatting. Meer dan 80% kent de maximale duur van de WW-uitkering niet (38 maanden). Het is voor Nederlanders echter broodnodig om goed voorbereid te zijn op de financiële gevolgen van werkloosheid.

Uit de meest recente gegevens van het CBS blijkt dat de werkloosheid weer is gestegen in december 2013. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) liet onlangs weten dat ook het aantal mensen met betalingsproblemen in Nederland blijft groeien. Volgens de BKR Hypotheekbarometer hebben bijna honderdduizend Nederlanders moeite met het betalen van de hypotheek.

Beter inzicht

Met de Inkomen Risico Scan is het mogelijk om een eigen huishoudboekje in te vullen met inkomsten en uitgaven voor een beeld van de persoonlijke situatie en inkomstenterugval. Ook wordt de terugval in de tijd weergegeven met grafieken. Tevens biedt het de mogelijkheid om terugval op te vangen door zaken aan te passen binnen het huishoudboekje, zoals het inzetten van spaargeld, een partner die het opvangt of het verzekeren tegen inkomstenterugval. Na het invullen van de gegevens is het mogelijk om een rapport te downloaden met daarin de persoonlijke berekeningen en grafieken. Dit rapport kan men dan later opnieuw bekijken of meenemen naar bijvoorbeeld een financieel adviseur.

Ingewikkelde wetgeving

De rekenhulp geeft inzicht in de terugval in inkomen, het vrij besteedbaar inkomen en de gevolgen voor de maandelijkse uitgaven. Hierdoor wordt de penibele situatie van de mensen extra duidelijk weergegeven en is het waarschijnlijker dat actie wordt ondernomen om deze situatie te voorkomen. BNP Paribas Cardif wil met het ontwikkelen van deze rekenhulp een bijdrage leveren aan de bewustwording bij Nederlanders. Dat is nodig omdat de wetgeving de laatste jaren steeds ingewikkelder is geworden en dus veel mensen door de bomen het bos niet meer zien.

“Het onderzoek van het UWV heeft een schokkende uitkomst, want de impact van werkloosheid is vele malen groter dan mensen verwachten”, duidt Cees de Jong, algemeen directeur van BNP Paribas Cardif. “We weten dat vragen over de hoogte van het inkomen leven bij mensen, maar tot op heden krijgen zij nog van niemand antwoord. Wij zien het als onze taak om bewustwording bij mensen te creëren over dit moeilijke onderwerp.”