Goede cijfers SNS Bank, maar meer achterstanden

14 februari 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Het inmiddels afgesplitste vastgoedonderdeel Property Finance van SNS Reaal, heeft in 2013 voor een nettoverlies van €1,95 miljard geleid bij de bankverzekeraar. SNS Bank sloot het jaar als enige onderdeel van het concern wel af met winst. €190 miljoen. Een jaar geleden was dat €88 miljoen. Voor 2014 voorspelt de bank een groei van z’n hypotheekportefeuille. Minder positief nieuws komt uit de bestaande hypotheekportefeuille. Het aantal hypotheekklanten met een betalingsachterstand is in 2013 fors gegroeid.

SNS Bank laat goede cijfers zien over 2013:

  • Fors hogere nettowinst exclusief incidentele posten van €269 miljoen (2012: € 124 miljoen), voornamelijk dankzij hogere rentemarge
  • Fors hogere nettowinst van €190 miljoen (2012: € 88 miljoen), ondanks een eenmalige last verbonden aan herwaardering van DBV securitisatie structuren
  • SNS Retail Bank verwelkomde meer dan 50.000 nieuwe klanten, particuliere spaartegoeden stegen naar €33,3 miljard en productie nieuwe particuliere hypotheken groeide weer in vierde kwartaal
  • Core Tier 1 ratio bankactiviteiten verbeterde naar 16,6% (6,1% per ultimo 2012)

“SNS Bank rapporteerde een solide winst en haar kapitaalpositie verbeterde naar een robuust niveau. In dit turbulente jaar zijn we onze klanten zeer dankbaar voor hun loyaliteit en onze medewerkers voor hun motivatie en toewijding”, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur. Welke route er wordt uitgestippeld voor de bank is nog niet duidelijk. Afgelopen zondag zei Van Olphen in een interview met NU.nl dat de verkoop aan een buitenlandse partij een van de drie mogelijke opties is.

Groei hypotheekportefeuille in 2014

Voor 2014 voorspelt de bank een groei van z’n hypotheekportefeuille. Ondanks de nog altijd kwetsbare markt verbetert volgens SNS de kwaliteit van de nieuw verstrekte hypotheken. Dat komt doordat strengere normen worden gehanteerd en een groeiend aantal hypotheken wordt gedekt door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). “Een aantrekkende vraag dit jaar weer zal leiden tot een groei van de hypotheekportefeuille. We zien duidelijk herstel in de markt, waar mensen sterk reageren op prijsverandering'', aldus Financieel topman Maurice Oostendorp. ''Ergens dit jaar kunnen we het punt bereiken waarop de portefeuille weer groeit.''

Meer achterstand op hypotheken SNS

Minder positief nieuws komt uit de bestaande hypotheekportefeuille. Het aantal hypotheekklanten met een betalingsachterstand is in 2013 fors gegroeid. Door de oplopende werkloosheid en dalende koopkracht stijgt het aantal hypotheekklanten van SNS Bank met een betalingsachterstand. Leningen waarvan de rentebetalingen en aflossingen meer dan 90 dagen achterlopen, vertegenwoordigden eind vorig jaar een waarde van €1,2 miljard, tegen €0,9 miljard een jaar eerder. De totale waarde van de hypotheekportefeuille daalde van €49 miljard naar €47 miljard, door vervroegde aflossingen en een beperkte verstrekking van nieuwe leningen. De voorzieningen voor hypotheken zijn toegenomen, van €161 miljoen euro in 2012 tot €173 miljoen vorig jaar. Oostendorp zegt voor dit jaar een ''voorzichtige kans op een afname'' te zien, nu de woningmarkt de bodem lijkt te hebben bereikt. Concrete voorspellingen voor de verdere ontwikkeling in 2014 wil hij niet doen.