Kredietunie Midden-Nederland krijgt AFM ontheffing

29 januari 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

Kredietunie Midden-Nederland heeft een ontheffing gekregen van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en mag nu optreden als bemiddelaar van kredieten. De AFM heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de inrichting van de kredietunie en heeft de betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen getoetst. Kredietunie Midden-Nederland is, naar eigen zeggen, de eerste kredietunie met een AFM-ontheffing.

Kennis en geld voor en door ondernemers

De Kredietunie Midden-Nederland is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers. De kredietunie heeft als doelstelling om kennis en geldmiddelen ter beschikking te stellen aan MKB-bedrijven in de provincie Utrecht en de regio’s Eemland, Gooi en Vechtstreek. Ondernemers die gelden ter beschikking stellen en ondernemers die hier gebruik van willen maken, zijn lid van de coöperatie.

Ontheffing AFM voor een Kredietunie

Community funding

De Kredietunie Midden-Nederland  heeft geen winstoogmerk, is op democratische leest geschoeid en bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietgevers. De kredietverstrekkende leden fungeren ook als coach voor de krediet vragende leden. Zij zetten zich in voor het succes van deze ondernemers en vergroten daarmee de kans op het succes van de onderneming. Dit proces van ‘community funding’ vindt grotendeels via de eigen website plaats.

Grote animo

De kredietunie richt zich op MKB-kredieten tot €250.000. Men verwacht dat vanaf maart 2014 de eerste kredieten kunnen worden verstrekt. De animo blijkt groot. Volgens de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) zijn er inmiddels 94 regionale en sectorale initiatieven.