Van Lanschot komt met solide kwartaalcijfers

09 november 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Van Lanschot heeft vandaag zijn cijfers over het derde kwartaal van 2012 naar buiten gebracht. De Core Tier 1 ratio komt uit op 10,8% met een fundingratio van 87,3% en een levarageratio van 8,3%. De client assets zijn gestegen met ruim 5% naar 52 miljard. Hiermee toont de private bank aan over een solide balans te beschikken. Naast deze basiscijfers geeft Van Lanschot aan dat het ingeslagen kostenreductieprogramma op koers ligt. Ondanks deze positieve signalen blijft de winstgevendheid van de private bank onder druk staan.

Solide resultaten

Constant Korthout, Chief Financial and Risk Officer van Van Lanschot: "De liquiditeits- en kapitaalpositie van de bank blijft buitengewoon sterk. De spaargelden en deposito's van cliënten, de traditionele fundingsbron van de bank, zijn in het derde kwartaal licht gestegen. Daarnaast is de succesvolle emissie van twee ongedekte obligaties in de afgelopen maanden een bevestiging van de toegang die Van Lanschot heeft tot de kapitaalmarkt en een teken van vertrouwen in de soliditeit van de bank. Bij een private bank als Van Lanschot is de balans er voor de cliënt; dit komt tot uitdrukking in de hoge Core Tier I-ratio en de sterke leverageratio. Het investerings- en kostenreductieprogramma ligt op schema. Tot en met het derde kwartaal is een reductie van circa 150 fte gerealiseerd, ongeveer 7% van het aantal fte ultimo 2011. Daardoor zijn de bedrijfslasten lager ten opzichte van de eerste helft van 2012."

Winstgevendheid onder druk

Met een fundingratio van ruim 87% zijn de kredieten van de bank grotendeels gefinancierd met spaargelden en deposito's. Door de dalende marktrente is het verschil tussen de basisrente op kredietverlening en de spaarrentes in het derde kwartaal echter verder toegenomen, waardoor de rentemarge is gedaald. De beheerprovisies zijn licht gestegen ten opzichte van de eerste twee kwartalen van dit jaar. Kempen & Co heeft nieuwe mandaten aangetrokken en bij de private bank vindt een verdere draai naar discretionair beheer plaats. Klanten blijven in de huidige onzekere marktomstandigheden risicomijdend beleggingsgedrag tonen, waardoor de transactieprovisies zijn gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar.

De toevoeging aan de kredietvoorziening blijft weliswaar hoog, maar vóór eenmalige lasten realiseert de bank een positief resultaat.