Banken anticiperen op nieuwe Amerikaanse FATCA wet

16 januari 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Nederlandse financiële instellingen gaan hun klanten die in Nederland een rekening hebben voorlichten over een nieuwe Amerikaanse wet, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). FATCA is erop gericht om belastingontwijking door Amerikaans belastingplichtigen, waar ook ter wereld, tegen te gaan.

Het ministerie van Financiën heeft met de Amerikaanse overheid een overeenkomst gesloten over gegevensuitwisseling om invoering van FATCA te faciliteren. Dit betekent dat alle in Nederland gevestigde financiële instellingen (waaronder banken) vanaf 2015 (over de jaren 2013 en 2014 en daarna jaarlijks) rekeninggegevens van bepaalde Amerikaanse klanten moeten doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst stuurt deze gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Amerikaans belastingplichtigen die de afgelopen jaren niet aan hun belastingaangifteverplichting hebben voldaan en zich nu alsnog melden bij de IRS, kunnen gebruikmaken van de Amerikaanse inkeerregelingen.