ING: Sentiment starters op woningmarkt historisch hoog

13 december 2013 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In september dit jaar meldde ING dat het vertrouwen van starters in de woning markt niet eerder zo hoog is geweest sinds de start van de meting in 2006. En de stijging van het vertrouwen heeft doorgezet, blijkt uit de meest recente WoonIndex van ING. Het aantal starters dat het nu een gunstige periode vindt om een huis te kopen is verder gestegen en overtreft alle voorgaande metingen. Een ander opvallende conclusie van deze WoonIndex is dat bijna 40% van de woningbezitters vindt dat de WOZ-waarde meer dan 10% afwijkt van de werkelijke waarde van de woning.

Vertrouwen woningmarkt stijgt derde opeenvolgende kwartaal

Elk kwartaal meet de ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. Deze WoonIndex komt in het vierde kwartaal van 2013 uit op 111 en daarmee stijgt de index inmiddels ruim uit boven de neutrale stand van 100.

Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken bij de ING: “Onder koopwoningbezitters en starters is er opnieuw een sterke stijging van de verwachting dat het aantal verkochte woningen zal toenemen. De verwachting ten aanzien van de eigen financiële situatie laat na een daling in het derde kwartaal weer een opwaartse lijn zien in dit kwartaal. De verwachting ten aanzien van de periode (gunstig versus ongunstig) om een huis te kopen is onder starters verder gestegen en breekt het record van vorig kwartaal. In de komende maanden zal blijken of het positieve sentiment ook gaat resulteren in een daadwerkelijke groei van het aantal aan- en verkopen van woningen.“

Sentiment starters op woningmarkt historisch hoog

Een op vijf vindt WOZ een juiste afspiegeling van waarde woning

Slechts 19% van de koopwoningbezitters vindt de WOZ-waarde een juiste afspiegeling van de waarde van de woning. Bijna een derde is van mening dat de WOZ-waarde tot 10% afwijkt van de waarde van het huis en 36% schat dat de WOZ-waarde meer dan 10% afwijkt. Ruim 10% weet niet of de WOZ-waarde een goede afspiegeling is van de waarde woning.

Volgens 60% van de koopwoningbezitters met een hypotheek ligt de waarde van de hypotheek van de woning lager dan de WOZ-waarde. Een kwart van de koopwoningbezitters met een hypotheek schat de waarde van de hypotheek hoger dan de WOZ-waarde en staat ‘onder water’. Bijna 10% schat dat de hypotheek gelijk is aan de WOZ-waarde van de woning en 7% weet het niet.

Ruim helft woningbezitters met onderwater hypotheek wil niet aflossen

Ruim de helft van de woningbezitters wil, ondanks het hebben van een hogere hypotheek dan de WOZ-waarde van de woning, niet tussentijds aflossen op de hypotheek. Noordervliet: “ING verwacht dit jaar een toename van 32% van het volume van gedeeltelijke aflossingen ten opzichte van vorig jaar. Wij zien vooral dat onze klanten verhoudingsgewijs kleinere bedragen overmaken.”

Van de ondervraagden die tot de WOZ-waarde of meer willen aflossen doen de meesten dat met eigen middelen (57%), 8% verwacht een schenking hiervoor te kunnen gebruiken en 4% zegt af te kunnen lossen met een erfenis. Bijna een derde weet nog niet hoe zij af willen lossen.

Starters sparen voordat ze een woning aanschaffen

Ruim twee derde van de starters zegt te sparen voordat ze een woning aanschaffen. Van de starters geeft 15% aan tot 10.000 euro te sparen. Bijna twee op de tien spaart tussen de 10.000 en 20.000 euro, ruim een kwart spaart tussen de 20.000 en 50.000 euro en 7% legt tussen de 50.000 en 100.000 euro op zij. Ruim 10% spaart meer dan 100.000 euro. Zeven op de tien spaart vooral voor de inrichting van de woning, ruim de helft gebruikt (een gedeelte van het) spaargeld voor de financiering van de kosten koper en notariskosten. Bijna de helft gebruikt ook spaargeld als inleg om zo een lagere hypotheek af te kunnen sluiten.

Verwachting bodem huizenprijzen bijna bereikt

Bijna een derde van de starters verwacht dat de bodem van de huizenprijzen al dit kwartaal bereikt is. Onder koopwoningbezitters verwacht een grotere groep dat de bodem van de huizenprijzen nu al bereikt is (36%). Bijna vier op de tien starters verwacht dat de bodem van de huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2014 bereikt zal zijn. Bij de koopwoningbezitters verwacht ruim een kwart dat de bodem in de eerste helft van 2014 wordt bereikt.

Gerelateerd nieuws 

ING: Vertrouwen in de woningmarkt blijft stijgen
IGH: Woningmarkt laat tekenen van herstel zien
Rabobank: Woningmarkt toont begin van broos herstel