Rabobank: Woningmarkt toont begin van broos herstel

18 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De woningmarkt stabiliseert. De eerste tekenen daarvan zijn dat het aantal verkochte woningen niet langer daalt en de gemiddelde huizenprijs voor het eerst sinds 2010 stijgt. Daarnaast is het vertrouwen in de woningmarkt het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Een aantal indicatoren wijst dus op een begin van herstel, maar dit herstel is nog wel broos. In het vierde kwartaal van 2013 zal het aantal verkochte woningen toenemen. De prijzen zullen pas daarna, in de loop van 2014, aantrekken. Dat schrijven economen van Rabobank in hun Kwartaalbericht Woningmarkt.

Herstel treed met een vertragend effect op

Relatieve beleidsrust kenmerkte de woningmarkt het afgelopen kwartaal. Er waren geen verrassingen, ook niet in de Miljoenennota. Daarbij lijkt de markt zich goed aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en voorgenomen maatregelen, zoals de versobering van de hypotheekrenteaftrek. “Een markt die ruim vijf jaar lang in een neerwaartse spiraal zit, kan echter niet binnen een kwartaal uit het dal klimmen. Factoren als betaalbaarheid, beleidsrust of beleidsonrust, vertrouwen en het woningaanbod reageren met een bepaalde vertraging op elkaar.”, aldus Hans Stegeman, hoofd Nationaal Onderzoek van Rabobank.

Woningmarkt toont begin van broos herstel

Aantal verkochte woningen stijgt in 2014

De transactieaantallen bij het Kadaster zijn in het derde kwartaal aanzienlijk toegenomen in vergelijking met het kwartaal ervoor (+30%). Ook het aantal getekende koopovereenkomsten met tussenkomst van NVM makelaars steeg. Rabobank verwacht dat het aantal verkochte woningen over geheel 2013 uitkomt op 115.000, iets minder dan de 117.000 transacties van vorig jaar. Voor 2014 verwachten de Rabo-economen een toename van het aantal verkochte woningen. “Als het aantal transacties blijft stijgen, ontstaat op termijn krapte op de markt en pas dan zal de gemiddelde woningprijs volgens Stegeman kunnen stabiliseren. “Maar het is nog te vroeg om van een daadwerkelijk prijsherstel te spreken. Wij denken dat dit zich op zijn vroegst in de loop van 2014 zal voordoen.”

Restschuld dempt herstel

Stegeman: “Er is echter een grote groep die wil verhuizen, maar met een restschuld zit.” Uit onderzoek van adviesbureau Deloitte bleek eerder al dat voor een groot aantal consumenten restschuld de reden is om in de huidige woning te blijven wonen. Van de leeftijdscategorie jonger 35 jaar gaf 65% dit aan en van de veertigers gaf zelfs 73% dit aan. Doorstromers hebben het de komende tijd dan ook nog moeilijk op de markt. “Wij denken dat de prijs pas in de loop van 2014 stabiliseert. Dit kan er voor zorgen dat de toename van het aantal verkochte woningen beperkt blijft. Ook staat er nog relatief veel ‘oud aanbod’ met een lange verkooptijd, waarvan de kans dat het binnen afzienbare tijd wordt verkocht klein is”, aldus Stegeman.