Obvion start proef met hypotheek voor flexwerkers

13 december 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Obvion, Randstad en Vereniging Eigen Huis starten met een proef  waarbij mensen met een flexibel arbeidscontract eenvoudiger een hypotheek kunnen krijgen.

Proef met perspectiefverklaring

Tot 1 oktober 2014 toetsen de samenwerkende partijen de haalbaarheid van een perspectiefverklaring. Hiermee kunnen medewerkers met een flexibel contract  een hypotheek krijgen op basis van een toets op opleiding, werkervaring, competenties, functie en arbeidsmarktsituatie. De perspectiefverklaring gaat als vervanging dienen van de werkgeversverklaring, die normaal gesproken nodig is bij het aanvragen van een hypotheek. De bedoeling is dat een hypotheek daarmee beter bereikbaar wordt voor medewerkers met een flexibel contract. Obvion fungeert in de proef als hypotheekverstrekker.

Obvion - Nu ook hypotheek voor flexwerkers

Start bij flexwerkers Randstad

In eerste instantie zal de pilot worden uitgezet onder een selectie gedetacheerde medewerkers met een flexibel contract bij Randstad Professionals, Randstad Techniek en Randstad Payroll Solutions. Flexwerkers komen in aanmerking als men minimaal één jaar werkzaam is via Randstad en Randstad verwacht dat de flexwerker in staat zal zijn om in de toekomst tenminste het huidige inkomstenniveau te handhaven.

Groeiende vraag

Obvion en Vereniging Eigen Huis merken een groeiende vraag naar een hypotheek onder mensen met een flexibel contract. “Nu zijn hypotheekverstrekkers echter nog geneigd erg naar het verleden te kijken. Er zijn veel zelfstandigen, die heel mobiel zijn en een goede opleiding en heel goede perspectieven op de arbeidsmarkt hebben. Maar dat levert hen over het algemeen geen hypotheek op”, aldus een vertegenwoordiger van Vereniging Eigen Huis.

Inspelen op flexibelere arbeidsmarkt

“Naast het huidige werk en inkomen moet ook het arbeidsperspectief van de medewerker worden meegewogen bij het verstrekken van een hypotheek. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het van belang om naast de beoordeling op inkomen en contract, mensen te beoordelen op kansen op de arbeidsmarkt en op mobiliteit en flexibiliteit”, zegt Alje Kuiper, directeur Innovatie van Randstad Nederland.