Rabo topman Minderhoud: Snel draad weer oppakken

12 december 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

“Mijn taak? De eendracht te bewaren en de daadkracht te vergroten. Dat verdienen onze klanten, onze leden en onze medewerkers. Dat verdient de Rabobank.” Dat zegt Rinus Minderhoud (67), de nieuwe topman van de Rabobank.

Schokkend en en onaceptabel

“Het is schokkend wat er is gebeurd. En dan doel ik natuurlijk allereerst op het ontoelaatbare gedrag van een kleine groep medewerkers. Maar ik doel ook op het feit dat dit zo lang onopgemerkt is gebleven en dat het te lang heeft geduurd voordat de genomen maatregelen allemaal werden geëffectueerd. Dit had niet mogen gebeuren. Bij geen enkele bank, maar zeker niet bij de Rabobank. Wij zijn een bank die sterk geworteld is in de samenleving. Die als belangrijkste opdracht heeft de financiële ambities van haar klanten mogelijk te maken. Van een startershypotheek voor een stel dat hun eerste huis wil kopen, tot een bedrijfsfinanciering voor een ondernemer die zijn zaak wil uitbreiden. Een bank dus met een belangrijke nutsfunctie, namelijk die van financiële dienstverlener van de reële economie.”

Marinus Minderhoud - Rabobank

Lessen leren en kernwaarden echt belijden

“Maar dat laat onverlet dat wij hier bankbreed onze lessen uit moeten trekken. Want nogmaals dit mag en zal nooit meer gebeuren. Integriteit is een van onze kernwaarden en we moeten er alles aan doen om dat niet alleen in woord te belijden, maar ook en vooral te laten zien in ons dagelijks werk. Wij hebben inmiddels een groot pakket van maatregelen genomen om dit beter te borgen binnen de organisatie. Die maatregelen gaan natuurlijk over aspecten als het toezicht en controle, maar betreffen ook gedrag- en cultuurprogramma’s.”

Virtuele bank is de toekomst

“We leven vandaag de dag in een online-samenleving. Klanten, zowel de particulier als de ondernemer, doen hun bankzaken bij voorkeur vanaf hun mobiel, tablet of computer. Die komen niet meer bij ons op kantoor. Op die ontwikkeling en natuurlijk ook met het oog op kostenefficiency sluiten wij aan door onze dienstverlening verregaand te virtualiseren. We geven vol gas op onze 24/7 online dienstverlening en dat betekent tegelijkertijd sluiting van kantoren en inkrimping van het aantal medewerkers. Overigens hecht ik er aan te zeggen dat het aantal klantadviseurs eerder stijgt dan daalt. Wij spelen onze adviseurs die klantcontact hebben juist vrij door de achterkant van het bedrijf te automatiseren en standaardiseren. Verder zijn we volop bezig om de dialoog en de betrokkenheid met onze bijna twee miljoen leden te moderniseren. Dit doen we door ons te committeren aan belangrijke lokale maatschappelijke thema’s op het gebied van wonen, zorg en onderwijs.”

Rust en trots terugbrengen

“Ik zie het als mijn belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat de rust en de trots binnen de Rabobankorganisatie terugkeert. We moeten de draad weer snel oppakken en al onze aandacht en daadkracht richten op de klant. Onze klanten vormen immers ons enige bestaansrecht. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Dat verdienen onze klanten, onze leden en onze medewerkers. Dat verdient de Rabobank.”